כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה - אפריל 2017 - גיליון 238