יותר - מועדון ההטבות לחיילים - חוברת פעילות שיווק ופרסום 2019

חוברת פעילות שיווק ופרסום

יותר אפשרויות! יותר חשיפה! יותר לקוחות! הצטרפו לרשתות המובילות בישראל שהבטיחו לעצמן, גםהשנה, חשיפהמיטבית עמיתי מועדון 'יותר' 205,000 יותר מ-

Made with FlippingBook Learn more on our blog