Torsdag 19. mai 2016

Gratis taksjekk Oppland Tak og Fasade Tlf.: 917 41 474

Alt innen glassrekkverk!

ØstreTotenv. 128, Gjøvik Tlf. 61 17 10 20

– etablert 1928

Torsdag 19. mai 2016 Nr. 20 • 89. årgang

Voksesmerter for Raufoss-bedrift Arkivfoto

Politiet på sparebluss

Flere fredagskvelder og lør- dagskvelder i det siste har politiet kun hatt to tjeneste- menn til å ivareta innbyggerne i fem kommuner. Politimester Johan Brekke bekrefter at det er slik. Innlandet politidistrikt må spare inn millionbeløp. Side 8-9 Lever med sjelden kreft

Foto: Ragnhild Fladsrud

Anette Tveit (bildet) har en svært sjelden kreftsykdom. – Jeg levde i ti år med plager med mage og pust som lett kunne bagatelliseres, forteller 34-åringen på Raufoss. Etter sjokkbeskjeden for fire år siden, lever hun nå et godt og aktivt liv med den kroniske sykdommen. Side 4

Foto: Ragnhild Fladsrud

Produksjonsansvarlig Arne Martin Humborstad (bil- det) har hektiske dager hos Steertec Raufoss AS. I 2010 bygde firmaet nye lokaler på Prøvenfeltet til sin produksjon av aluminiumsdeler til biler. Nå bygges det på til dobbelt så store lokaler, for å sikre kapasite- ten de kommende fem åra. Pila har i grunnen bare pekt én veg for bedriften de siste åra. På noen få år har antall ansatte vokst fra 33 til nærmere 70. Flere stillinger er lyst ut. BMW er den største kunden, og står for omtrent halvparten av omsetningen, mens Kina er det største markedet. Side 5

Tradisjonell feiring

Gjøco Herregård Maximal 1098;

Yunik Woodcare Superdekk 14 år Yunik Woodcare ODB 10 år 870; 698;

Bård Øystein Solbakken og Svein Bakken fra Raufoss mannskor (bil- det) var som vanlig med på kransnedlegging i Minneparken på Raufoss på 17. mai, med fartstid på hen- holdsvis 12 og 44 år. – Det er en tradisjon, sier sangerne.

Lena

Midten

Tlf. 61 16 17 77

Foto: Mina B. Sveen

Krukkejord Våren er plantetid!

STADIONLØKKA BORETTSLAG RAUFOSS

Dekkbark

Stikkelsbær Sargenteple

Utfører profesjonell trefelling, stubbefresing, fliskutting og bortkjøring. Vi er fullforsikret. Telefon 41 43 41 83 / 92 24 92 23

99;

95;

250;

Nye, flotte og moderne leiligheter – Alt på en flate

300;

Snakk med fagfolk

Åpent: Hverdager kl. 9-19 (17) Søn/helligd. kl.12-16

• Stubbefresing • Opprydding • Ansvarsforsikring

Tlf: 47 80 17 00

Made with