HPJ Garden Produktpärm 2021/2022

S E

.

N

E

D

R

A

G

P J

DUK & VÄV

. H

W

W

W

Duk och väv

Barkduk 15m 2 / 15 x 1m

15 kvm / 15 x 1 M BARKDUK

15 kvm / 10 x 1,5 M MARKTÄCKVÄV

Marktäckväv 15m 2 / 10 x 1,5m

15 kvm / 15 x 1 M BARKDUK

15 kvm / 10 x 1,5 M MARKTÄCKVÄV

- Släpper genom vatten, syre och näring. - Hindrar ogräset att tränga igenom. Lämplig vid anläggning av rabatter, stenpartier och planteringar. Lämplig vid anläggning av rabatter., stenpartier, planteringar. • Hindrar ogräset att tränga igenom. • Släpper igenom vatten, syre och näring.

- Hindrar ogräset att tränga igenom. - Släpper genom vatten & syre. Lämplig under träd, buskar samt vid anläggning av rabatter. Täck duken med ett 2-5 cm lager t.ex. täckbark, pinjebark eller stenmaterial.

- Hindrar ogräset att tränga igenom. - Släpper genom vatten & syre.

täckbark, pinjebark eller stenmaterial. Täck duken med ett 2-5 cm lager med t.ex. Lämplig under träd, buskar samt vid anläggning av rabatter! täc bark, pinjebark eller st nmaterial. Täck duken med ett 2-5 cm lager med t.ex. Lämplig under träd, buskar samt vid anläggning av rabatter! • Hindrar ogräset från att tränga igenom. • Släppe igenom v tten och syr .

- Släpper genom vatten, syre och näring. - Hindrar ogräset att tränga igenom.

www.hpjtrading.se

Lämplig vid anläggning av rabatter., stenpartier, planteringar.

www.hpjtrading.se

www.hpjtrading.se

Marktäckväv 15kvm.indd 1

2019-09-17 08:36

www.hpjtrading.se

BARKDUK 50g/kvm. Barkduken hindrar ogräs från att tränga igenom men släpper samtidigt igenom vatten och syre. Lämplig under träd, buskar samt rabatter.

MARKTÄCKVÄV 100g/kvm. Markväven hindrar ogräs från att tränga igenom men släpper samtidigt igenom vatten och syre. Lämplig vid anläggning av rabatter, stenpartier, plantering samt grusgångar.

15 kvm/15 x 1 m 30 kvm/15 x 2 m

640015 12 st/krt 640030 6 st/krt

7,5 kvm/5,0 x 1,5 m 15 kvm/10 x 1,5 m

640750 20 st/krt 640150 10 st/krt

Fiberduk 20m 2 (9,6 x 2,1m) 60 kvm / 15,0 x 4,0 M FIBERDUK

Skuggväv 4m 2 / 3,1 x 1,3m

4 kv / 3,1 x 1,3 M SKUGGVÄV

4 kvm / 3,1 x 1,3 M SKUGGVÄV

Fiberduken skyddar dina växter mot stark sol, vind och flygande insekter som t ex morotsbladloppor, kålflugor och stinkflyn. Skapar även ett jämnare och behagligare växtklimat.

Skuggväv av jute skyddar mot stark sol, hård vind, frost samt uttorkning av prydnadsväxter. SKUGGVÄV av jute skyddar mot stark sol, hård vind, frost samt uttorkning av prydnadsväxter. j l i i

Fiberduk 19 gram

SKUGGVÄV av jute skyddar mot stark sol, hård vind, frost samt uttorkning av prydnadsväxter.

www.hpjtrading.se w . j i .

www.hpjtrading.se

392531 001537 7

www.hpjtrading.se FIBERDUK 2% UV 19 gram/kvm. Fiberduken skyddar dina växter mot stark sol, vind och flygande insekter som t ex morotsbladloppor, kålflugor och stinkflyn.Skapar även ett jämnare och behagligare växtklimat. FÖR EN RIKLIGARE OCH SÄKRARE SKÖRD

SKUGGVÄV Skuggväven av jute skyddar mot stark sol, hård vind, frost samt uttorkning av prydnadsväxter.

4,0 kvm/3,1 x 1,3 m

650040

22 st/krt

20 kvm/9,6 x 2,1 m

610200

20 st/krt 12 st/krt 8 st/krt

30 kvm/14,3 x 2,1 m 610030 60 kvm/18,8 x 3,2 m 610060

Made with FlippingBook flipbook maker