HPJ Garden Produktpärm 2021/2022

S E

.

N

E

D

R

A

G

P J

PRISLISTA / LEVERANSVILKOR

. H

W

W

W

Allmänna leveransvillkor Gäller fr o m 2018-07-01

§ 3 FRAKT OCH LEVERANS Leverans sker fritt säljarens lager (EXW enligt Incoterms). Säljaren anordnar på köparens risk och bekostnad transport av beställd vara till av köparen anvisad plats. Reklamation avseende transportskada skall utan dröjsmål anmälas till transport-företaget. Vid leverans med annat transportsätt än ovan angivet avtalas varje försändelse för sig. Kran- och trucklossning debiteras kunden. All liftbilslossning av varor skall anges vid beställning. Vid restorders debiteras frakt enligt ovan. § 4 BETALNINGSVILLKOR Köparen skall erlägga betalning enligt de villkor som överenskommits. Efter förfallodatum utgår dröjsmålsränta på fakturabeloppet utgörande vid var tid gällande referensränta + 8 procentenheter. Eventuella anmärkningar på fakturan skall göras gällande inom 7 dagar. Eventuella motfordringar kan endast göras gällande om de godkänts av säljaren eller fastställts i domstol. § 6 ÄGANDEFÖRBEHÅLL Godset förblir säljarens egendom till dess att fullständig betalning inklusive eventuella kostnader, skatter och dröjsmålsräntor.

§ 1 ALLMÄNT Nedanstående bestämmelser ska tillämpas om annat inte skriftligen avtalats mellan HPJ Trading AB (härefter benämnd som ”säljaren”) och köparen. Det åligger köparen att ange korrekt leveransadress. Anmälan av ny leveransadress skall skriftligen bekräftas av säljaren. Order är inte gällande mot säljaren förrän skriftlig orderbekräftelse lämnats. Det åligger köparen att kontrollera erhållen orderbekräftelse och att inom 7 dagar från mottagandet göra gällande ev. felaktigheter och avvikelser. Säljaren reserverar sig för slutförsäljning och samt förbehåller sig rätten att byta till närmast liknande produkt. § 2 PRISER Leveransdagens grundpriser enligt vid var tid gällande prislistor och kataloger gäller. Priser anges exklusive mervärdesskatt. Angiven offert är bindande för säljaren under 30 dagar räknat från offertdatum, om annat inte skriftligen avtalats. Säljaren äger rätt att i efterhand avträda offererade och generella kreditvillkor efter kredit prövning av köparen. Priserna kan ändras vid råvaruförändringar samt vid valuta förändringar under perioden gång.

Made with FlippingBook flipbook maker