Badhuisweg 234 - NEN 2580

7-6-2017

Inhoudsopgave

Algemene gegevens

2

Kadastrale gegevens

3

Inleiding

4

Meetcertificaat

5

Meetstaat

6

Overzicht ruimtes en metrages

7

BIJLAGEN

Bijlage 1

Toelichting meetwijze en definities

Bijlage 2

Toebedeling van algemene ruimten

Bijlage 3

Fotoreportage

1

Badhuisweg 234 - NEN 2580

Made with