Onsdag 20. mai 2015

Tlf. 951 67 136 - bhechr@online.no Soping/renhold av ditt uteareal! Paul Christensen Maskindrift AS

Selge bolig? 61 13 87 00

GJØVIK

Onsdag 20. mai 2015 Nr. 21 • 14. årgang Rykker ut hele vegen til Mongolia

Farverikvartalet til behandling

Foto: Ragnhild Fladsrud

Styreleder Einar Amlie Karlsen (bildet) ser nå en milepæl for Farverikvartalet nærme seg. Den kommende uka skal regu- leringsplanen opp til politisk behandling. Går dette som smurt, mener han at det er realistisk med byggestart om tre år.

Side 8

Loddselger i Redalen

Foto: Privat

Gjøvikambulansen får sin lengste utrykningstur noen gang: Til Mongolia på egne hjul. Amund Hareland og Silje Olin Lervåg (bildet) skal sitte bak rattet. Reservebilen til ambulansetjenesten i Gjøvik er godt rustet for en lang kjøretur, og vil være til god nytte når den etterlates i Mongolia. Strekningen Oslo - Ulaanbaatar er på cirka 13.000 kilometer. – Den største utfordringen for oss var å finne en ambulanse som ikke hadde gått så langt, sier teamet, og retter en stor takk til ambulansetjenesten i Gjøvik som også har satt ekstra utstyr inn i bilen før avreise. Side 5

Simulerer mer på Høgskolen Høgskolen i Gjøvik utvider nå sitt simuleringssenter.

Foto: Knut Erik Landgraff

Kristian Haugen (bildet) var en flink loddselger under den tradi- sjonelle sammenkomsten på Redalen skole 17. mai. Det ble en sur og kald feiring av nasjo- naldagen, men likevel med mange blide fjes. Midten Prøysen på Eiktunet

Her brukes livaktige dukker for å undervise og trene på realistiske situasjoner. Med 300 kvadratmeter nyoppus- sede lokaler står leder ved senteret, Terje Ødegården (bildet), bedre rustet til å undevise både studenter og eksterne kursdeltakere. Side 7 Alle varer ÷ 30-50% Glade mai-dager Onsdag-lørdag

Siste side

Foto: Ragnhild Fladsrud

7LO NRQÀUPDQWHQ

Prisvinner!

Yunik Woodcare Superdekk 14 år

Japanspirea

VI HAR ÅPENT I PINSEN Vintergrønt ! "

Yunik Woodcare ODB 10 år 870; 698;

Plantejord kvalitet 149,- 79 ,-

Snakk med fagfolk 89,- 8

)OHUH NDNHU Sn IDFHERRN EDUH EU¡G

Åpent: Hverdager kl. 9-19 (17) Søn/helligd. kl.12-16

Ring oss på: 61172631 Hunnsvn. 4B Gjøvik

Lena

Raufoss 61 19 17 59 Lena 477 60 287

Tlf. 61 16 17 77

Made with