Onsdag 20. mai 2015

2

Onsdag 20. mai 2015 •

Ny markedssjef er klar til å kaste loss

Eva Stø har tatt over som markedssjef hos AS Opland- ske Dampskibsselskap etter Beate Tønnessen. – Jeg tri- ves kjempegodt allerede, sier Stø som nå er ansvarlig for verdens eldste operative hjuldamper i rutegående tra- fikk. Stø er opprinnelig fra Vinstra, utdannet servitør og kommer fra stillingen som hotellsjef ved Comfort Hotel Grand Gjøvik der hun har jobbet i en årrekke. – Skibladner er flaggskipet i Innlandet. Jeg har vært om bord som passasjer noen ganger. Jeg har også laget noen pakkereiser med Skibladner da jeg jobbbet på Grand. Da jeg så stillingen utlyst så tenkte jeg, «oj, den har jeg lyst på». Skibladner er et unikt produkt, både i Norge og i utlandet, sier den nysjøsatte markedssjefen. Pangstart Og Stø fikk en pangstart i job- ben som markedssjef hos Norges eldste hjuldamper i ordi- nær rutedrift. Første uka deltok hun under Norwegian Travel Workshop (NTW) på Hamar. Der deltok rundt 300 turoperatører fra hele verden som møtte norske reise- livsbedrifter. – Det var moro å se at lokale reiselivsbedrifter- og destinasjo- ner bruker Skibladner i sin mar- kedsføring, sier Stø. Hun gjennomførte 17 møter med turoperatører fra blant annet Korea, Nederland, Norge, Sverige og Storbritannia. – Vi fikk inn noen bestillinger for neste år, også noen for denne sesongen, forteller Stø etter ilddåpen på den andre Torbjørn Aurvåg * torbjorn@gjoviks-blad.no

Eva Stø har tatt over som markedssjef hos AS Oplandske Dampskibsselskap. Snart kaster Skibladner loss.

siden av Mjøsa.

Det har allerede blitt litt popu- lært. Nytt er også familieturen fra Hamar til Gjøvik i forbindelse med forestillingen Hakkebakke- skogen. Vi skal også lage noen hotellpakker med hotellene i Gjøvik og Lillehammer, sier markedssjefen. Den ordinære rutesesongen i år begynner 24. juni og går til 16. august. Makfire Mehmeti, født 1932, døde 3. mars. Steinar Nordby, født 1950, døde 30. april. Randi Ryttersveen, født 1937, døde 9. mai. Gunleiv Øygard, født 1920, døde 4. mai.

Chartersesongen starter 28. mai og er forlenget med ei uke til 13. september. Velsmurt maskineri – Det er med ærefrykt jeg tar over denne jobben. Alt er veldig organisert. Jeg jobber også i et

hyggelig miljø her sammen med Turistkontoret og Næringsrådet, sier Stø. Og det ser allerede ut som at det kan bli et bra år på Mjøsa for Skibladner. – Innbookingen av charter før ferien er bedre enn i fjor. Det lover godt, sier Stø spent. talls gregoriansk sang, via 1700-talls Lotti og 1800-talls Bruckner - fram til vår egen tid, med Knut Nystedt, som i år ville ha fylt 100 år, Henning Sommerro og ikke minst ABBA og Beatles. Kammerkoret Dåm holder konsert i Musikkens hus på Gjøvik søndag 31. mai.

Nye tilbud Nå fremover blir hovedoppgaven å ta i mot bestillinger på charter- trafikken og den vanlige rutese- songen. – Nytt av året er Champagnecruisene våre fra Lillehammer, Hamar og Gjøvik. Dødsfall Meldte dødsfall ved Gjøvik tingrett: Jorunn Synnøve Glæden, født 1941, døde 1. mai. Bente Irene Henriksveen, født 1963, døde 3. mai. Hans Leif Håkenstad, født 1931, døde 29. april.

Konsert med Kammerkoret Dåm Kammerkoret Dåm består av sangere fra Oppland og Hed- mark, med Birgitte Rosenberg som dirigent. Denne våren har koret bestemt seg for å ta publi- kum med på en tidsreise i

musikkens verden. Konserten «Canticum en tempus», som betyr «sangen i tid», vil by på et variert repertoar fra 1500-

Nødvendig og riktig hjelp til pasientene

kommer inn. De er redde for at pasienter som burde forbli på sykehus sendes hjem for tidlig, med alt det måtte medføre. For eldrerådene tror det kan være slik at kommunene ikke har god nok kapasitet til å hjelpe, selv om legen som skriver ut har bedt om oppfølging. Vi håper virkelig ikke det er tilfelle. Det kan ikke være slik at helsevesenet samlet sett ikke klarer å følge opp syke mennesker på en korrekt og verdig måte, uansett hvor samhandlingsreformen måtte ha plassert ansvaret. For en pasient er det uinteressant om det er sykehu- set eller kommunen som sitter igjen med regninga, pasi- enten skal få den hjelpen som er nødvendig og riktig.

reformen kom, innebar det at alt skulle være på plass innen utgangen av 2015. Tida går fort, og nå skal det meste i utgangspunktet ha gått seg til. Det kan ikke stikkes under en stol at dette handler svært mye om økonomi. Kommunene merker det på lommeboka dersom en utskrivingsklar pasient får eks- tra liggedøgn på sykehus. Penger er blitt flyttet fra sykehusene til kommunene, så det er slik reformen skal fungere. Likevel må det ikke være slik at sykehuset nærmest kvitter seg med en pasient fordi det ellers belaster sykehusets eget budsjett. Og det er nettopp her bekymringen fra eldrerådene

Eldrerådene i Gjøvikregionen er bekymret, ettersom de frykter at sykehusene sender ut pasientene for tid- lig. Derfor er det sendt en felles uttalelse til styret i Sykehuset Innlandet om dette. Vi forstår at de er bekymret, men må virkelig forut- sette at sykehusene har gode nok rutiner. I 2012 ble samhandlingsreformen gjennomført. Den sier blant annet at sykehusene og kommunene plikter å samarbeide. Og dette innebærer at kommunene overtar ansvaret for utskrivningsklare pasienter på sykehus fra første dag. Dessuten har kommunene måttet etablere et øyeblikkelig hjelp-tilbud for pasienter som har behov for akutt hjelp eller observasjon. Da

twww.gjoviks-blad.no

Ansvarlig redaktør Jon Olav Andersen • 20. mai 2015

Gjøviks Blad retter seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også anledning til å reise klage for Pressens Faglige Utvalg, Boks 46, Sentrum, 0101 Oslo, Tlf. 22 40 50 40. pfu@presse.no

Made with