Verdt å vite nr. 5

er boligselskapenes tekniske kompetansesenter NBBO Byggtek Kontakt oss på 32 2115 70 hvis du trenger hjelp til: Vedlikeholdsplanlegging (også webbasert) El- og vannsjekk HMS (også webbasert)

Teknisk rådgivning Kontraktinngåelser

Vi jobber tett på styrer og beboere i boligselskap!

B o l i g s e l s k a p e n e s e g e t k o m p e t a n s e s e n t e r NBBO Byggtek as. Nedre Torgg. 5 /7, 3015 Drammen. Telefon: 32 21 15 00. E-post: byggtek@nbbo.no www.nbbo.no B o l i g s e l s k a p e n e s e g e t k o m p e t a n s e s e n t e r NBBO Byggtek as, Nedre Torgg. 5 /7, 3015 Drammen. Telefon: 32 21 15 00. E-post: byggtek@nbbo.n ww .nbbo.no

et fagmagasin for styrer i boligselskap

Made with