2014-VP4-ZON-EE1

Stichting Consortium Beroepsonderwijs Zorg & Welzijn

(kwalificatiedossiers 2011, 2012, 2013, 2014 of 2015)

Opleiding MBO-Verpleegkundige niveau 4

Crebonummer ………………………

(s.v.p. invullen wat van toepassing is)

Cohort .........

(s.v.p. invullen wat van toepassing is)

Exameneenheid 1 Verlenen van basiszorg

(2014-vp-4-ee1)

 Werkproces 1.2 Biedt persoonlijke verzorging, observeert en monitort gezondheid en welbevinden

Onderdeel van Kerntaak 1

 Werkproces 1.4 Begeleidt een zorgvrager Onderdeel van Kerntaak 1

Examenkandidaat

Studentnummer:

Naam:

Beoordeling

Beoordeling werkproces 1.2

Herkansing werkproces 1.2

ja nee

Beoordeling werkproces 1.4

onvoldoende

Herkansing werkproces 1.4

ja nee

Examen afgerond:

nee

(s.v.p. aankruisen wat van toepassing is)

De beoordeling is vastgesteld door

Naam:

Handtekening:

Functie:

Instelling:

Datum:

Stichting Consortium Beroepsonderwijs

1

Z&W serie 2014-2

Opleiding Verpleegkundige

2014-vp-4-ee1

Made with