2014-VP4-ZON-EE1

Exameneenheid 1 Verlenen van basiszorg (2014-vp-4-ee1)

Verpleegkundige niveau 4

Opleiding

Beoordelingslijst werkproces 1.4 Begeleidt een zorgvrager

Naam examenkandidaat:

Cohort:

Datum:

Goed (2)

Voldoende (1)

Onvoldoende (0)

Beoordelingscriteria

Bewijsstuk: Een toegelicht begeleidingsplan voor de zelfredzaamheid op psychosociaal en

maatschappelijk gebied

De examenkandidaat:

 beschrijft waarop de begeleiding van de zelfredzaamheid op psychosociaal en maatschappelijk gebied is gericht  beschrijft op welke wijze zij rekening houdt met het fysieke en mentale welzijn van de zorgvrager  beschrijft het doel van de begeleiding  beschrijft hoe zij de functionele autonomie van de zorgvrager behoudt en/of ontwikkelt met deze begeleiding  geeft aan hoe zij rekening houdt met de draagkracht van de mantelzorgers en naasten  beschrijft welke adviezen zij de mantelzorgers en naasten geeft om de draagkracht te versterken

Gedragsbeoordeling

De examenkandidaat:

 zorgt voor een relatie met de zorgvrager als basis voor de begeleiding  stimuleert de zorgvrager om handelingen en activiteiten zoveel mogelijk zelf uit te voeren  stimuleert een positieve instelling en vertrouwen in het eigen kunnen van de zorgvrager  toont betrokkenheid bij het fysieke en mentale welzijn van de zorgvrager  behandelt de zorgvrager met respect en geduld  bespreekt de verwachtingen en wensen van de zorgvrager en naasten  adviseert de naasten en mantelzorgers rekening te houden met hun draagkracht  geeft de naasten en mantelzorgers gerichte adviezen hoe ze de draagkracht kunnen versterken  evalueert of de zorgvrager en naasten tevreden zijn over de gegeven begeleiding Onderbouwing van de beoordeling van het werkproces met voorbeelden die in verband

staan met de beoordelingscriteria.

Stichting Consortium Beroepsonderwijs

9

Z&W serie 2014-2

Opleiding Verpleegkundige

2014-vp-4-ee1

Made with