292647220

Stolt som en Havørn - en kongelig Fugl, baaret af Aarer og vældige Vinger, randet af Skjoldenes straalende Hjul, jrem over Bølgernes Toppe sig svinger Vikingeskibet - den farlige Fugl. -

Samme Vej Trækket i Sagntiden foer, har vi nu atter set Skjoldunger drage ud over Havet i Fædrenes Spor! Gid de bestandig maa vende tilbage sejrrigt fra Færden i Syd og i Nord.

98974 -

Made with FlippingBook Learn more on our blog