תיאטרון חולון - תרבות. נקודה - ספטמבר עד דצמבר 2016