Arbeidstilsynets publikasjonskatalog

Arbeidstilsynets publikasjoner Arbeidstilsynet utgir – utfyllende bestemmelser til arbeidsmiljølovgivningen – orienterende publikasjoner om arbeidsmiljøspørsmål

Bruk stikkordregisteret på sidene 22–29 hvis du leter etter publikasjoner om spesi- elle emner. Publikasjonene listet opp på sidene 9–18 kjøpes ved henvendelse til Gyldendal Akademisk (se baksiden).

Abonnementsordninger Publikasjonskatalogen

Publikasjonskatalogen gir oversikt over forskrifter, veiledninger m.v. fra Arbeidstil- synet samt et utvalg av aktuell litteratur fra andre utgivere enn Arbeidstilsynet. De som ønsker å holde seg orientert, kan abonnere på denne publikasjonen, som blir ajourført to ganger pr. år, henholdsvis i mars og september. Abonnementsprisen er kr 70,- ekskl. mva. Abonnement på publikasjonene Det er anledning til å tegne abonnement på Arbeidstilsynets publikasjoner som distribueres gjennom Gyldendal Akademisk. Abonnementet omfatter automatisk tilsending av nye og reviderte forskrifter, veiledninger og andre publikasjoner, samt særtrykk av arbeidsmiljøloven. Abonnementspris pr. år kr 1200,- (ekskl. mva). Alle bestillinger av abonnement på publikasjonskatalogen og Arbeidstilsynets publikasjoner rettes til Gyldendal Akademisk, kundesenteret, postboks 6730 St. Olavs plass, 0130 Oslo, telefon 23 32 76 61, telefaks 23 32 76 98, e-post: kundeservice@gyldendal.no – Internett: www.gyldendal.no/arbeidsliv.

3

Made with