kangaroo e

תוכנית בינלאומית לפיתוח חשיבה מתמטית מדינות 90- מיליוני משתתפים ב

חידות מתמטיות 100 מארק אפלבאום

לכתה ה

לאתר קנגורו

www.kangaroo.co.il

Made with FlippingBook - Online catalogs