Onsdag 02. november 2016

3

Totningene jublet for Knut Anders • Onsdag 2. november 2016

Husnummer til besvær En klage på tildeling av hus- nummer i Østre Toten må nå sies å ha gått hele runden. Fylkesmannen i Oppland har avgjort at det blir slik som Østre Toten kommune opp- rinnelig hadde bestemt. I april i år vedtok kommu- nen å tildele en ny tomanns- bolig i Gilegutua 31B og 31C. Bokstaven etter nummeret kom fordi det ikke er flere ledige husnummer i denne delen av Gilegutua. Grunneieren klaget på ved- taket i april, og mente det ikke var logisk å benytte disse numrene. Hun ønsket 25B og 25C. 4. mai vurderte kommunen klagen, uten å ta den til følge. Deretter henvendte grunneie- ren seg til Fylkesmannen den 21. mai. Fylkesmannen fastslår at kommunen ved en forglem- melse ikke har oversendt saken dit, slik forvaltningslo- ven sier at kommunen skulle ha gjort. Likevel har Fylkesmannen slått fast at det er oversendt relevante doku- menter fra grunneieren, og har tatt tak i saken. Fylkesmannen har kommet til at grunneierens ønske om nummertildeling ville bryte med det etablerte mønsteret for nummerering i Gilegutua. Grunneieren stiller spørs- mål ved hvorfor det tildeles oddetallsnummer, ettersom boliger som ligger på høyre side av vegen vanligvis får partallsnummer. Forklaringen er at alle eiendommer som lig- ger nord for rettstrekningen i gutua får oddetallsnummer, dette dreier seg om en stikk- veg. Fylkesmannen har forstå- else for klagers synspunkt om at det ved bedre planlegging kunne vært tatt høyde for ny bebyggelse, slik det er åpnet for i reguleringsplanen. – Vi finner likevel ikke grunnlag for å overprøve kommunens adressefastsetting i denne saken, skriver Fylkesmannen i Oppland, og avviser klagen.

Lørdag kveld sendte Knut Anders Sørum omtrent hele Toten inn i gledesrus. Mange tot- ninger hadde tatt turen til Fjellhaven på Gjøvik for å se Stjernekamp- finalen på storskjerm. Det er ikke hver dag hundrevis av folk samles for å se på TV, men samtidig som Knut Anders Sørum gjorde seg klar for å framføre «Nessun Dorma» på Stjernekamp- scenen på Fornebu, strømmet det på med festkledde i Fjellhaven på Gjøvik. Også mange totninger hadde gått under jorda for å heie en jordnær kar fra Øverskreien fram til seier. Kjempestemning I forbindelse med Underjordisk festival på Gjøvik var det overfø- ring på storskjerm i Fjellhaven. Det er ingen tvil om at det satt mange Sørum-fans blant de nesten 400 frammøtte, for inne i fjellet var det kjempestemning fra første stund. – Vi er her både for å heie på Knut Anders, og for å være med på moroa. Vi storkoser oss, og har ladet mobilene så vi er klare for å stemme senere, smiler Vigdis Lindbye, Wenche Johansen og Anita Hager. Publikum reiste seg i Fjellhaven Thea Romsås thea@totens-blad.no

Mange totninger hadde tatt turen til Fjellhaven for å se Stjernekamp-finalen på storskjerm lørdag. Jubelen sto i steintaket da Knut Anders Sørum ble utropt som vinner. Karen Nøkleberg, Christine Nøkleberg, Frode Slettum og Øyvind Overn jublet også for Sørum.

allerede etter Sørums første opp- treden, og klukket godt da Stjernekamp-dommer Thomas Felberg sa han hadde så gåsehud at han tok inn russisk radio. Også Sørums egen «Bli ved deg» ble godt mottatt hos hjemmepubli- kummet, og da totningen avsluttet med Coldplays «FixYou», sto publikum og vaiet fra første tone. Telenor hadde sørget for ekstra kapasitet slik at alle i Fjellhaven fikk stemme på sin favoritt uten mobiltrøbbel, og det var nok flere tomler som krampet seg for å sende Sørum helt til topps. Jubelen sto i taket De aller fleste totninger hadde nok benket seg foran fjernsynet lørdag kveld, men det var åpenbart flere som lot seg imponere av Sørum. – Jeg skjønner det ikke helt, sa totningen da han ble utropt som vinner av Stjernekamp 2016. Akkurat denne replikken fikk nok ikke de frammøtte i Fjellhaven med seg, for så snart det ble klart at seieren havnet på Toten, sto jubelen i steintaket inne i fjellet. Samtidig eksploderte det på sosiale medier. Ingen tvil om at totningene er stolte av at Norges

nye ultimate entertainer kommer fra Øverskreien. Lewi Bergrud var også på plass på Gjøvik, og jublet med kompi- sen. – Det var kjempestas at Knut Anders vant. Nå blir det ekstra moro å spille julekonserter sam- men med han, jeg tipper det blir

fart på billettsalget! Og det er jo veldig artig for meg å spille på det som nå blir seiersfest her i Fjellhaven i kveld, smiler Bergrud. Dermed kunne festen i Fjellhaven fortsette utover natta, og vi vil tro det var et festlig lag eller to i Skreien også.

Gromjinta stemte 269 ganger At det var mange totninger som stemte på Knut Anders Sørum i lørdagens Stjernekamp-finale, er helt sikkert. Sikkert er det også Stjernekamp har så mange flin- ke folk, og Knut Anders er helt eksepsjonell. Han har vært best hele tida, og jeg tror jeg har lig- get på godt over 100 stemmer i

at mange stemte flere ganger, slik som Ida Marie Ringerud. Hun klarte å sende avgårde hele 269 stemmer på de få minuttene det var mulig å stemme, til tre kroner per stemme. – Jeg lå på over én stemme i sekundet. Det er jeg ganske for- nøyd med, ler Ringerud. Lørdag kveld fulgte hun Stjernekamp-finalen fra sin egen stue, og skrev på Facebook at hun var Stjernekamp-stemmer- nes versjon av Lucky Luke. – Jeg har ingen rutine for å stemme på slike ting, vanligvis gjør jeg det aldri. Men

hver sending, sier Ringerud, som naturligvis kjenner Sørum godt. Gromjinta fra Urbane Totninger så finalesendingen sammen med datteren Oline, som snart blir fem år. Hun hadde fått lov til å være oppe sent for å heie på Sørum, men sovnet før det hele ble avgjort. – Jeg kunne jo ikke juble så høyt som jeg ville, for Oline sov på armen min. Men jeg brølte inni meg, ler Ringerud, som også ble rørt til tårer av Sørums finalelåt «Fix You».

Utleie av forskalings- kassetter og stillas

RØISVOLD TRECON AS

Lewi Bergrud ga kompisen fra Øverskreien to tomler opp etter at seieren var et faktum.

-

HUS?

HYTTE?

S E R T I F I S E R T

J A N 2 0 1 6 - D E S 2 0 1 6

#$ %"&

'''() *

() # * )+ *

,

! "

... ELLER BYGG NOE EGET!

Made with