כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה - אפריל 2016 - גיליון 226