FlexiGastro - Presentasjon

HISTORIE

SMART FOOD PACK TM HISTORIE

SmartFoodPack TM hadde en målsetning om å lage mer miljø- og forbrukervennlig emballasje og med nytt og tynnere aluminiumsmateriale ville dette redusere mengden emballasje og mindre pappkartonger kunne også tas i bruk og gjøre sitt til åmindre pappkartonger kunne også tas i bruk og gjøre sitt til å redusere CO2 utslipp. For større selskaper ville logitikk reduseres som igjen reduserte utgifter. Vi klipte, limte og testet. Vi klipte, limte og testet ut og maskinen som skulle lage posen fantes heller ikke. Etter 8 år var konseptet klart. FlexiGastro TM er en avansert stekepose med vegger og god holdbarhet for lagring. FlexiGastro TM kan brukes igjennom hele verdikjeden!igjennom hele verdikjeden! Vi inviterer deg med dette til å se hva FlexiGastro TM er og dets mange muligheter til nytenking. Vi setter veldig pris på alle tilbakemeldingeralle tilbakemeldinger.

+47 22 22 00 12

|

post@smartfoodpack.com

|

www.smartfoodpack.com

2

Made with FlippingBook - Online magazine maker