Onsdag 01. juni 2016

Gratis taksjekk Oppland Tak og Fasade Tlf.: 917 41 474

Alt innen isolerglass!

ØstreTotenv. 128, Gjøvik Tlf. 61 17 10 20

Onsdag 1. juni 2016 Nr. 22 • 15. årgang Går for tidenes byfest i august

En skuffet ordfører

Arkivfoto Foto: Torbjørn Aurvåg

Ordfører Bjørn Iddberg (bildet) er skuffet over den lave valgdel- takelsen i Gjøvik under den råd- givende folkeavstemningen om kommunesammenslåing. Spesielt var det relativt få unge som del- tok. 57,7 prosent sa nei til kom- munesammenslåing med Vestre Toten og Østre Toten. Side 9 Ber folk kappe nedløpsrøret

20. august blir det stor byfest i Gjøvik. En hel million kroner skal bru- kes på festen, ikke minst for å markere at Gjøvik er blitt en univer- sitetsby. Målet er at det skal være et bredt pro- gram, og det jobbes for å få på plass det Byen vår Gjøvik kaller «et stort navn» på scena på Jernbanetorget. Et splei- selag skal finansiere byfesten, og næringsli- vet er blitt utfordret til å bidra økonomisk. – Dette blir et arrange- ment der vi bruker én million kroner på å feire oss sjøl, forteller daglig leder i Byen vår Gjøvik, Svein Håvar Korshavn (foran på bildet). Side 5

Kommunen oppfordrer nå folk til å kappe nedløpsrøret fra takrenna for å redusere risikoen for å få kjellere full av vann. – Dette er en dugnad for fellesskapet, men vi kan ikke pålegge folk å gjøre det, sier VA-sjef Asbjørn Tufto (bildet). Side 4

Foto: Henrik Hornnæss

Potentilla Mye fint i sommerblomster nå! Sargenteple Pyntebark

Gjøco Herregård Maximal 1098;

Utfører profesjonell trefelling,

Yunik Woodcare Superdekk 14 år Yunik Woodcare ODB 10 år 870; 698;

stubbefresing, fliskutting og bortkjøring. Vi er fullforsikret. Telefon 41 43 41 83 / 92 24 92 23

95;

85;

200;

Snakk med fagfolk

Åpent: Hverdager kl. 9-19 (17) Søn/helligd. kl.12-16

• Stubbefresing • Opprydding • Ansvarsforsikring

Lena

Tlf. 61 16 17 77

Sommertilbud til ŠKODA Octavia!

DSG automatgir 4.900,- Spar inntil kr 13.100,-

Avbildet modell kan ha ekstrautstyr. Drivstofforbruk og CO 2 Vi tar forbehold om trykkfeil. Tilbudet gjelder frem til 31. august 2016.

utslipp: 3,5 l/100km, 90g/km.

Strandgata 16, 2815 Gjøvik. Tlf. 61 13 31 00. toppauto.no

Made with