ניצוצות ברסלב - מגזין הלב לכל המשפחה - מקבץ כתבות

€ 6 אירופה $ 8 ארה"ב ₪ 23 : מחיר 56 גליון • אבתשע"ט

20 גר הצדק המסתורי מאומן

בזכרונותמהחסיד שרה גלבך הרבנית שלושים ותשע במלאות ר' דניאל גזאייסקי ממסעהחיפוששל לב • שנים לפטירתו ונשמה, החסותבכנף היהדות, הבריתבאומן, מסירותהנפשלכלל אנ"שתחתאימי הנאצים, אבדן ושכול של בני משפחתו, העליה לארץ אישחמודות • והדבקותברבינו הקדושותלמידיו

מקבץ כתבות ממגזין ניצוצות

גבריאל לביא חודשאחרי הפיגועבשער שכם, ר' משחזר בראיון מרטיטרגעאחר רגעאתנס חייו, 16 | " ושואג לעולםכי באמת"אין ייאושבעולםכלל לא אמות כי אחיה

, שמפסגתההצלחה שלומי שטרן אישהפרסוםהאגדי התדרדר עד לפשיטתרגל כואבת, מספר על הגורו 30 | שגילה לו אתהבעש"טורבי נחמן מברסלב רכבת האמונה

מגזין ניצוצות יו"ל במהדורה חודשית ומדוור באופן ישיר לאלפי בתי אב ומשפחות ברחבי הארץ ובעולם, המחוברים לעוצמהשל רבי נחמן מברסלב מגוללת לראשונה הרבנית הלפרין , בתה אסתר רחל רובינשטיין אחר מיטתה של הרבנית 46 | אתסיפורחייה, אמונתהודבקותהושוזרתאמרותטהורותשיצאו ממנהכמסרלדורות

Made with FlippingBook flipbook maker