קשר עין - גליון 237 - מרס 2014

w w w . i g m . o r g . i l

תל אביב יפו Tel-Aviv-Yafo P.P. - שולם 2438

במקרה של אי מסירה יש להחזיר לארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים, דרך מנחם בגין 32 ת"א 48166

י ר ח ו ן א ר ג ו ן ה מ ו ר י ם

"יחדיו" - מרכז להעצמה אישית בביה"ס עמ' 23 שרון כץ

ריאיון עם ח"כ שמעון אוחיון עמ' 02 קרן שקד

28 עמ' בית הספר

הרב–תחומי לקייה

חג פורים שמח!

אדר א' - אדר ב' תשע"ד מ ר ס 4 1 0 2

ג י ל י ו ן 2 3 7

Made with