GGD Flevoland Jaarbericht 2013

Contact

Colofon

Jaarbericht 2013

-

Een terugblik maar vooral vooruit kijken

Deze ontwikkeling zet zich door in 2014. Stip op de horizon is dat er op 1 januari 2015 vorm kan worden geven aan een integrale organisatie voor de Jeugd- gezondheidszorg met volledige participatie in de verschillende wijkteams binnen de gemeente Almere. Ook bij de vorming van de wijkteams in de andere Flevolandse gemeenten is de GGD Flevoland nauw betrokken geweest in 2013. In november 2013 is de GGD gevraagd om zogenaamde spiegelbijeenkomsten te organiseren. Dit had tot doel om samen met de gemeenten eventuele onbeantwoorde vragen die er zouden kunnen zijn op het gebied van de transities te vernemen. Dit is een boeiend en zeer leerzaam traject geweest voor de GGD maar ook voor de gemeenten. In 2014 zullen we de opbrengst van deze bijeenkomsten verder vorm gaan geven. Ook voor de Ambulancezorg is het een intensief jaar geweest. Na het stopzetten van het fusietraject zijn we

verder gegaan met het professionaliseren van de hulpverlening. Met name in de ondersteunende apparatuur op de ambulances, maar ook met nieuwe ICT- toepassingen op de meldkamer zijn we nog beter dan voorheen in staat om de

Algemene Gezonheidszorg

Algemeen

Wederom heeft het afgelopen jaar veel teweeg gebracht binnen de publieke gezondheidszorg. De voorbereidingen van de verschillende transities zijn bij de zes gemeenten binnen Flevoland in volle gang. Als verlengde gemeentelijke dienst accenten op de toekomstige vormgeving van deze transities en de GGD Flevoland heeft blijk gegeven deze accentverschillen goed te kunnen borgen in haar gezondheidsbeleid. Het adagium drie keer links is ook rechts, is zeker van toepassing op het jaar 2013. Naast het stopzetten van het fusietraject met GGD Gooi en Vechtstreek zijn we met veel energie begonnen met het opzetten van een integrale Jeugdgezondheidszorg in samenwerking met de gemeente Almere en de verschillende betrokken organisaties. zijn we hier nauw bij betrokken. Elke gemeente legt verschillende

juiste hulpverlening op de snelst mogelijke manier uit te voeren.

In het vervolg van dit jaarverslag leest u meer over de ontwikkelingen binnen de GGD Flevoland. Ik ben trots op de medewerkers van de GGD die elke keer weer in staat blijken de veranderingen in onze omgeving door te vertalen naar goede en efficiƫnte werkprocessen, die staan voor passende zorg- en de hulpverlening voor de inwoners van Flevoland.

Beleid & Onderzoek

GHOR

Jeugdgezondheidszorg

Ik wens u veel leesplezier.

drs. Cees Verdam directeur Publieke Gezondheid

Regionale Ambulancevoorziening

Made with