Herbalife_Sport_Brochure_AM

ɊɝɎɟ ɔɟɢ +(5%$/,)( 1875,7,21 ɔ ɊɩɨɊɍɩɊɨɎɦɊɘɟɎɩɔ ɝɊɦɔɟ

ɯɡɩɝɡɫɕɊ ɧɔɨɊɝɔɟɟɎɩɔ Ɏɧ əɊɟɭɊɟɞɡɫɒɎɩɔ əɊɝɊɕɔɩ ɨɛɊɝɊɩɍɘɊɟɪ əɊɝɊɩ

‡ Ǩ ʞ ǹ ʕʂʖɸʋʂʍʍɼʗʍ ʜɺʍʏʙʋ ɼʍ ʑɸʇʑɸʍɼʃ ʜʗɺɸʍʂɽʋʂ ʑɸʎʖʑɸʍʂʐ ʏʙʁɼʗɿ ‡ ɝɸɺʍɼɽʂʏʙʋɿ ʍʑɸʔʖʏʙʋ ɾ ʋʆɸʍʍɼʗʂ ɹʍɸʆɸʍʏʍ ɺʏʗʅʏʙʍɼʏʙʀʌɸʍɿ ‡ ɥʂɹʏʝʃɸʕʂʍɿ ʍʑɸʔʖʏʙʋ ɾ ʍʌʏʙʀɸʚʏʄɸʍɸʆʏʙʀʌɸʍ ʑɸʇʑɸʍʋɸʍɿ ‡ Ǫ ʕʂʖɸʋʂʍɿ ʍʑɸʔʖʏʙʋ ɾ ʋʖɸʕʏʗ ɺʏʗʅʏʙʍɼʏʙʀʌɸʍ ʑɸʇʑɸʍʋɸʍɿ

ɝɼʅ ʈɼʓʛɹɼʗʏʙʋʍɼʗʂ ɹɸʍɸʈʞ

ɯɡɩɝɡɫɕɊ ɧɔɨɊɝɔɟɟɎɩɔ Ɏɧ əɊɟɭɊɟɞɡɫɒɎɩɔ əɊɝɊɕɔɩ ɘɊɟɊɟɪ əɊɝɊɩ

‡ ɪʂʍʆɿ ʍʑɸʔʖʏʙʋ ɾ ʋɸʎʆɿ ʋɸɽɼʗɿ ʞ ɼʉʏʙʍɺʍɼʗɿ ʃɸʕ ʕʂʊɸʆʏʙʋ ʑɸʇʑɸʍɼʃʏʙʍ ‡ ɥʂɹʏʝʃɸʕʂʍɿ ʍʑɸʔʖʏʙʋ ɾ ʍʌʏʙʀɸʚʏʄɸʍɸʆʏʙʀʌɸʍ ʑɸʇʑɸʍʋɸʍɿ ‡ ɘɸʃʘʂʏʙʋɿ ɻʗɸʆɸʍ ɾ ɸɽɻʏʙʋ ʏʔʆʏʗʍɼʗʂ ʕʂʊɸʆʂ ʕʗɸ ‡ % ʞ % ʕʂʖɸʋʂʍʍɼʗʍ ʜɺʍʏʙʋ ɼʍ ʍʕɸɽɼʘʍɼʃ ʇʏɺʍɼʃʂʏʙʀʌʏʙʍɿ

Ɍɼʉɼʘʆʏʙʀʌɸʍ ʞ ʂʍʛʍɸʕʔʖɸʇʏʙʀʌɸʍ ɹɸʍɸʈʞ

əɎɩɋɊɕɊɞɯɕɊɞɟ ɝɊɭɦ

‡ ɮʋɼɺ ʑʏʃʂʐʇɸɺɼʘɸʅ ʊɸʗʑɸʀʀʏʙʍɼʗɿ ʍʑɸʔʖʏʙʋ ɼʍ ʔʂʗʖ ɸʍʏʀɸʌʂʍ ʇɸʋɸʆɸʗɺʂ ʖɼʔʏʉʏʙʀʌɸʍ ʞ ɺʃʄʏʙʉɼʉʂ ɹʍɸʆɸʍʏʍ

ɮʋɼɺɸ ʑʏʃʂʐʇɸɺɼʘɸʅ ʀʀʏʙʍɼʗʂ ʆɸʖɸʗɼʃɸɺʏʗʅʕɸʅ ɹɸʍɸʈʞ

ɺʏʗʅʏʙʍɼʏʙʀʌɸʍ ʑɸʇʑɸʍʋɸʍɿ ‡ ɢʂ ʀʏʉʍʏʙʋ ʈʆɸʍ ʌʏʙʉʂ ʇɼʖʇɸʋ

#0043

ɘɊə ɍɎɛɊɝɔɤɡɪ ɢɔ əɊɝɊɩɧɡɫɝ

104

105

Made with FlippingBook Annual report