Herbalife_Sport_Brochure_AM

ɟɎɩɊɗɰɒɞɰɟ ɖɝɋɊɞɔɟ ɣɊɩɊɣɝɰɟɭɟɎɩ +(5%$/,)( 1875,7,21 ɔ ɊɊ ɊɘɰɝɋɟɎɩɰɝ

ɣɩɡɯɎɦɔɡɟɊɕ ɝɊɩɏɔɘɟɎɩɑ ɝɊɩɏɡɫɝɟɎɩɔɟ əɊɨɘɊɪɟɡɫɝ Ɏɟ ɔɩɎɟɪ ɓɊɝɊɟɊɘɔ ɊɧɎɕɔ ɭɊɟ ɑ ɦɊɘɊɞɟ ɎɒɎ ɍɡɫɭ ɢɎɭ ɝɊɦɟɊɘɪɡɫɝ ɝɩɪɡɫɞɒɟɎɩɔɟ ɣɎɨɭ ɐ əɔɠɎɕ ɡɩ ɦɣɡɩɨɔ ɍɎɩɑ ɚɎɩ ɯɔɏɔɘɊɘɊɟ ɧɔɜɊɘɔ əɊɩɪɡɫɝ ɘɘɊɏɝɔ ɝɡɨɊɧɡɩɊɣɎɦ ɔɦɘ ɡɧ ɘɊɖɧɊɗ ɘɕɔɟɔ ɜɔɠɨ ɦɟɟɍɔɪ Ɋɞɍ ɝɊɦɔɟ ɊɥɊɧɎɕ ɝɊɟɩɊɝɊɦɟ ɘɖɡɦɧɔ əɊɤɡɩɍ ɋɊɓɔɟɟɎɩɡɫɝ

ɝɊɩɏɰɝɟɎɩɔ əɔɝɟɊɘɊɟ ɨɎɦɊɘɟɎɩɑ

əɊɝɊɨɎɛ ɧɊɏɭ ɘɊɩɍɔɡɝɊɩɏɡɫɝɟɎɩ

ɨɊɋɊɨɊ

ɋɸʗʈʗ ʂʍʖɼʍʔʂʕʏʙʀʌɸʍ ʂʍʖɼʗʕɸʃɸʌʂʍ ʋɸʗɽʏʙʋʍɼʗɵ ʆɸɽʋʕɸʅ ʋɼʆ ʆɸʋ ʋʂ ʛɸʍʂ ʕɸʗʁʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗʂʘ ʏʗʏʍʛ ʀʏʙʌʃ ɼʍ ʖɸʃʂʔ ɽɺɸʃʂʏʗɼʍ ɸʗɸɺɸʘʍɼʃ ʍʌʏʙʀɸʚʏʄɸʍɸʆʏʙʀʌʏʙʍɿ ʞ ɺʏʗʅɸʗʆɼʃ ʊɸʗʑʂ ɸʌʗʏʙʋɿ ɖʏʗʇʏʙʗɻ ɾ ʖʗʕʏʙʋ ɸʍʘʏʙʋ ʆɸʖɸʗɼʃ ɻʗɸʍʘ ɸʋʂʔ ʆɸʍʏʍɸʕʏʗ ʆɼʗʑʏʕ ʆɸʗɻʂʏʋɸʗɽʏʙʋʍɼʗ ʞ ʏʙʁɸʌʂʍ ɻɸʔɿʍʀɸʘʍɼʗ ʂʗɸʆɸʍɸʘʍɼʃʏʙʘ ʇɼʖʏ

ɗɸʍʗɸɹɼʓʍʕɸʅʡʀʌʡʍ ʋʆɸʍʍɼʗʂ ʇʂʢɸʆɸʍ ʄʋɹɼʗʂ ʇɸʋɸʗ ʏʗɿ ʀʡʌʃ ɾ ʖɸʃʂʔ ɸʋʗɸʘʍɼʃ ʔʂʗʖ ɸʍʏʀɸʌʂʍ ʞ ʎʍʐɸʓɸʆɸʍ ʇɸʋɸʆɸʗɺɼʗɿ ʔʗʖʂ ʞ ʀʏʛɼʗʂ ʇʂʕɸʍɻʡʀʌʡʍʍɼʗʂ ɸʓɸʒɸʘʋɸʍ ʆɸʍʄɸʗɺɼʃʡʋ ʂʍʐʑɼʔ ʍɸʞ ʑɸʇʑɸʍɼʃ ʜʗɺɸʍʂɽʤʖʏʍʡʔɿ ɹɸʗɼʃɸʕɼʃ ʝʂɽʂʆɸʆɸʍ ʕʂʊɸʆɿ ʞ ʎʖʆɼʃ ʛɸʎɿ

ɡɫɓɊɞɔɟ ɍɊɦ

ɦɣɡɩɨɊɞɔɟ ɣɊɩɎɩ

ɡʙʁɸʌʂʍ ʋɸʗɽʋɸʍ ʖɸʗɸʖɼʔɸʆ ʏʗɿ ʆɸʗʏʉ ɾ ɸʍʘʆɸʘʕɼʃ ʂʍʐʑɼʔ ɸɼʗʏɹ ʓɼʁʂʋʏʙʋɵ ʜɺʖɸɺʏʗʅɼʃʏʕ ʔɼʚɸʆɸʍ ʋɸʗʋʍʂ ʛɸʎɿ ɸʌʍʑɼʔ ɾʃ ʅɸʍʗɸʘʏʙʋʏʕ ʋɸʗɽɸɺʍɻɼʗ ʅɸʍʗɸʘʏʙʘʂʐʍɼʗ ʞ ɸʌʃʍ Ɋʋʗɸʘʍʏʙʋ ɾ ʔʂʗʖ ɸʍʏʀɸʌʂʍ ʞ ʎʍʐɸʓɸʆɸʍ ʇɸʋɸʆɸʗɺɼʗɿ ʍʑɸʔʖʏʙʋ ɾ ʊɸʗʑɸʌʂʍ ʇʌʏʙʔʕɸʅʛʍɼʗʂ ʛɸʎʂ ʍʕɸɽʋɸʍɿ ʋʆɸʍʍɼʗʂ ɸʋʗɸʘʋɸʍɿ ɖʏʗʇʏʙʗɻ ɾ ʖʗʕʏʙʋ ʑɸʖʗɸʔʖʕɸʅʏʙʀʌɸʍ ɹʏʃʏʗ ʋɸʆɸʗɻɸʆʍɼʗʂ ʇɸʋɸʗ ʔɸʆɸʌʍ ɹɸʗʈʗ ʂʍʖɼʍʔʂʕʏʙʀʌɸʍ ɻɸʔɼʗɿ ʇɸʗʋɸʗ ɼʍ ʋʂɸʌʍ ʍɸʄɸʑɸʖʗɸʔʖʕɸʅʍɼʗʂ ʇɸʋɸʗ

ɣɸʗɸʌʂʍ ʝʂʀʍɼʔ ʅʗɸɺʂʗ ɼʗɸʁʎʖʏʙʀʌɸʍ ʍɼʗʛʏ ʏʗɿ ʋʂɸʕʏʗʏʙʋ ɾ ʔʑʏʗʖɸʌʂʍ ʕɸʗʁʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗ ʞ ʃɸʖʂʍɸɸʋɼʗʂʆʌɸʍ ʑɸʗɼʗʂ ʎɸʗʁʏʙʋʍɼʗ ɋɸʕɸʆɸʍʂʍ ɹɸʗʈʗ ʂʍʖɼʍʔʂʕʏʙʀʌɸʍ ʇɸʋɸʃʂʗɿ ʇɸʗʋɸʗ ɾ ɸʋɹʏʉʒ ʋɸʗʋʍʂ ɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖ ʋɸʗɽʋɸʍ ʇɸʋɸʗ ʜɺʍʏʙʋ ɾ ɸɽɸʖʕɼʃ ɸʕɼʃʏʗɻ ʆʂʃʏɺʗɸʋʍɼʗʂʘ ʞ ʑɸʇʑɸʍɼʃ ʔʃɸʘʂʆ ʆɸɽʋʕɸʅʛ ɔʗɼʍʘ ʏʙʗɸʄʏʙʀʌɸʋɹ ʔʑʏʗʖɸʌʂʍ ʑɸʗɼʗɿ ɺʗɸʕʏʙʋ ɼʍ ʀɼɳ ʆɸʍɸʍʘ ʀɼɳ ʖʉɸʋɸʗɻʆɸʍʘ

14

15

Made with FlippingBook Annual report