Herbalife_Sport_Brochure_AM

ɝɔɤɊɟɘɞɊɕ ɦɟɰɟɍ ɦɡɧɡɩɊɘɊɟ ɦɟɟɍɊɝɒɎɩɭɔɪ

ɟɊɖɊɜɊɠ

ɜɊɠɊɨɎɦɊɘɟɎɩɔ ɨɊɩɋɎɩɊɘɟɎɩ

ɜɊɠɊɨɎɦɊɘɟɎɩɔ ɨɊɩɋɎɩɊɘɟɎɩ

ɞɰɛɊɞɟɰɒɞɊɟ

1

3

1

+(5%$/,)( 1875,7,21 ɔ əɊɧɊɦɊɩɊɘɠɥɧɊɗ ɟɊɖɊɜɊɠ ɞɰɛɊɞɟɰɒɞɊɟ ɘɊɒɡɧ ɣɊɨɩɊɦɨɧɊɗ ɯɡɩɝɰɕɊ ɣɩɡɨɎɔɟɊɞɔɟ ɘɡɘɨɎɞɕ ɯɡɩɝɰɕɊ ɣɩɡɨɎɔɟɊɞɔɟ ɖɊɥɟɰɩɍ

ɖɟɚɡɩ

ɎɬɧɊɗ ɚɰ

ɘɎɯɔɩ

ɭɊɠ

ɘɘɊɕ

ɜɊɩɣɎɩ ɊɗɖɊɤɩɎɩ

ɭɊɠ

ɘɘɊɕ

ɜɊɩɣɎɩ ɊɗɖɊɤɩɎɩ

ɭɊɠ

ɘɘɊɕ

ɜɊɩɣɎɩ ɊɗɖɊɤɩɎɩ

ɦɣɔɨɊɘɰɪɟɎɩ

ɦɣɔɨɊɘɰɪɟɎɩ

ɦɣɔɨɊɘɰɪɟɎɩ

165 Ɍɩ

0,7 Ɍɩ

55 Ɍɩ

7,1 Ɍɩ

100 Ɍɩ

3,3 Ɍɩ

78

0,7 Ɍɩ 16 Ɍɩ

88

6,4 Ɍɩ 0,4 Ɍɩ

41

1,5 Ɍɩ 3,6 Ɍɩ

• ɯʏʗʋʡʃɸ ɣʗʏʖɼʂʍɸʌʂʍ ʆʏʆʖɼʌʃ ©ɧɸʍʂʃª ɹɸʁʂʍɵ ɺʗ • ɯʏʗʋʡʃɸ ɣʗʏʖɼʂʍɸʌʂʍ ʄɸʓʍʡʗɻ ɹɸʁʂʍɵ ɺʗ • ɯʏʗʋʡʃɸ ɣʗʏʖɼʂʍɸʌʂʍ ʆʏʆʖɼʌʃ ©ɠʏʆʏʃɸɻɼ ʀʄʕɸʅʛɸɹʃʂʀª ɺʗ

ɭɊɠ

ɘɘɊɕ

ɜɊɩɣɎɩ

ɊɗɖɊɤɩɎɩ

ɦɣɔɨɊɘɰɪɟɎɩ

338 Ɍɩ

285

27,4 Ɍɩ

6,1 Ɍɩ

25,9 Ɍɩ

+(5%$/,)( 1875,7,21 ɔ əɊɧɊɦɊɩɊɘɠɥɧɊɗ ɟɊɖɊɜɊɠ ɦɡɞɊɞɔ ɘɊɒɡɧ ɣɊɨɩɊɦɨɧɊɗ ɯɡɩɝɰɕɊ ɣɩɡɨɎɔɟɊɞɔɟ ɘɡɘɨɎɞɕ ɯɡɩɝɰɕɊ ɣɩɡɨɎɔɟɊɞɔɟ ɖɊɥɟɰɩɍ

• ɯʏʗʋʡʃɸ ɣʗʏʖɼʂʍɸʌʂʍ ʆʏʆʖɼʌʃ ©ɠʏʆʏʃɸɻª ɹɸʁʂʍɵ ɺʗ • ɯʏʗʋʡʃɸ ɣʗʏʖɼʂʍɸʌʂʍ ʄɸʓʍʡʗɻ ɹɸʁʂʍɵ ɺʗ

ɭɊɠ

ɘɘɊɕ

ɜɊɩɣɎɩ

ɊɗɖɊɤɩɎɩ

ɦɣɔɨɊɘɰɪɟɎɩ

276 Ɍɩ

230

17,2 Ɍɩ

7,0 Ɍɩ

22,7 Ɍɩ

ɋɊɛɊɍɩɊɨɡɝɦɎɩɔ ɮɩɔɟɊɘɟɎɩ ɖɡəɊɩɊɩɊɘɊɟ Ɍɩɭɔɪ *

ɋɊɛɊɍɩɊɨɡɝɦɎɩɔ ɮɩɔɟɊɘɟɎɩ ɖɡəɊɩɊɩɊɘɊɟ Ɍɩɭɔɪ *

ɘʏʆʖɼʌʃ ©ɠʏʆʏʃɸɻɼ ʆʌɸʍʛª

ɣʡɻʂʍɺ ©əɸʣʗʂ ʍɼʗɻɸʎʍɸʆʡʀʌʡʍª

ɕʏʃʂʆʂ ɺʍɻʂʆʍɼʗ

ɘʏʍʝɼʖʍɼʗ ©ɘɸʖɸʗʌɸʃ ʤʒɸʍʆʌɸʃ ʔʍʡʍɻª

ɜɊɩɣɎɩ ɊɗɖɊɤɩɎɩ

ɜɊɩɣɎɩ ɊɗɖɊɤɩɎɩ

ɭɊɠ

ɘɘɊɕ

ɭɊɠ

ɘɘɊɕ

ɭɊɠ

ɘɘɊɕ

ɜɊɩɣɎɩ ɊɗɖɊɤɩɎɩ

ɭɊɠ

ɘɘɊɕ

ɜɊɩɣɎɩ ɊɗɖɊɤɩɎɩ

ɦɣɔɨɊɘɡɫɪɟɎɩ

ɦɣɔɨɊɘɡɫɪɟɎɩ

ɦɣɔɨɊɘɡɫɪɟɎɩ

ɦɣɔɨɊɘɡɫɪɟɎɩ

351 Ɍɩ

192,5

24,5 Ɍɩ

4,7 Ɍɩ

9,6 Ɍɩ

227 Ɍɩ

258,8

23,8 Ɍɩ

12,2 Ɍɩ

22,6 Ɍɩ

100 Ɍɩ

96

11,9 Ɍɩ

0,9 Ɍɩ

8,8 Ɍɩ

100 Ɍɩ

229

26 Ɍɩ

4,5 Ɍɩ

20,7 Ɍɩ

ɟɣɊɨɊɘɊɞɔɟ ɦɟɰɟɍ

ɟɣɊɨɊɘɊɞɔɟ ɦɟɰɟɍ

ɧɸʗʔɸʆɸʄʍʈʏʗɸʌʂʍ ɿʋʑɼʃʂʛ ɯʏʗʋʡʃɸ ʕʂʖɸʤʍʍɼʗʂ ʞ ʇɸʍʛɸʍʌʡʀɼʗʂ ʇɸʋɸʃʂʗ ʆɸʍɸʍʘ ʞ ʖʉɸʋɸʗɻʆɸʍʘ ʇɸʋɸʗ Ɋʗʖɸɻʗɸʍʛʂ ʇɸʖʆʡʀʌʡʍʍɼʗɿ ʆɸʗʏʉ ɼʍ ʚʏʚʏʄʕɼʃ ʑʂʖɸʆʂ ʕʗɸ ʍʎʕɸʅ ʑɸʖʗɸʔʖʋɸʍ ɼʉɸʍɸʆɿ ʄɸʄʖɼʃʡ ɻɼʑʛʡʋ ɘɊə ɍɎɛɊɝɔɤɡɪ ɢɔ əɊɝɊɩɧɡɫɝ əɸʃʕɼ ɹʡʔɸʆɸʍ ɿʋʑɼʃʂʛ ɋʡʔɸʆɸʍ ɿʋʑɼʃʂʛ

ɧɸʗʔɸʆɸʄʍʈʏʗɸʌʂʍ ɿʋʑɼʃʂʛ

44

45

Made with FlippingBook Annual report