Herbalife_Sport_Brochure_AM

ɟɎɩɊɗɰɒɞɰɟ

ɦɣɡɩɨ ɞɰɩɊɭɊɟɢɞɰɩɔ əɊɝɊɩ ɭɸʌʃʛ ʕɸɽʛ ʃʏʉ ʇɼʅɸʍʂʕ ʕɸʗɼʃ ʐʋʡʎʆʍɼʗʏʕ ɻɸʇʡʆʍɼʗʏʕ ʆɸʋ ɸʍʕɸʐʋʡʎʆʍɼʗʏʕ ʔɸʇɼʃ ʑɸʗ ɸɼʗʏɹʂʆɸ ʆɸʋ ʝʂʀʍɼʔ ʖɸʗɸʖɼʔɸʆ ʋɸʗɽʡʢɼʗ ʋɸʗɽɸɻɸʇʃʂʊʡʋ ʌʡʗɸʛɸʍʐʌʡʗ ʋɸʗɻ ʆɸʗʏʉ ɾ ɿʍʖʗɼʃ ʂʗɼʍ ʇɸʗʋɸʗ ʅɸʍʗɸɹɼʓʍʕɸʅʡʀʌʡʍ ɘɸʗʞʏʗ ʐɾ ʀɼ ʂʍʐ ʔʑʏʗʖɸʈʞʏʕ ɼʛ ɽɹɸʉʕʡʋ ʆɸʗʞʏʗʍ ɸʌʍ ʏʗ ɽɹɸʉʕʡʋ ɼʛ ʞ ʆɸʍʏʍɸʕʏʗ ʆɼʗʑʏʕ

ɝɊɩɏɊɘɊɟ ɋɓɠɘɰɒɞɊɟ ɊɝɎɩɔɘɞɊɟ ɭɡɕɎɤɔ ɝɊɦɟɊɌɎɨɟɎɩɑ ɖɡɩəɰɩɍ Ɏɟ ɨɊɕɔɦ əɎɨɎɧɞɊɕ ɝɡɨɎɪɰɝɑ

ɠɊɋɊɒɊɘɊɟ

ɠɊɋɊɒɊɘɊɟ ɓɊɝɵ

ɓɊɝɵ

ɸʓʏʉʒʡʀʌɸʍ ʑɸʇʑɸʍʋɸʍ ʍʑɸʖɸʆʏʕ

ʛɸʎʂ ʑɸʇʑɸʍʋɸʍ ʍʑɸʖɸʆʏʕ

ʛɸʎʂ ʍʕɸɽɼʘʋɸʍ ʍʑɸʖɸʆʏʕ ɠɊɋɊɒɊɘɊɟ ɓɊɝɵ

ɠɊɋɊɒɊɘɊɟ 3-5 ɓɊɝɵ

ʛɸʎʂ ʍʕɸɽɼʘʡʤʘ ʇɼʖʏ ɻʗɸ ʕɼʗɸʆɸʍɺʍʡʋɿ ʆɸʍʄɼʃʡ ʍʑɸʖɸʆʏʕ

ɰɠɊɍɩɰɒɞɰɟ ɍɊɩɚɩɎɭ ɪɸʍʆɸʘɸʅ ʝʂɽʂʆɸʆɸʍ ʅɸʍʗɸɹɼʓʍʕɸʅʡʀʌʡʍ ɼʍʀɸɻʗʡʋ ɾ ʊʂʎʖ ʔʍʕɼʃʡ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖʡʀʌʡʍɵ ɸʗɻʌʡʍɸʕɼʖ ʕɼʗɸʆɸʍɺʍʋɸʍ ʍʑɸʖɸʆʏʕ ɟɸʄʛɸʍ ɯʂɽʂʆɸʆɸʍ ʅɸʍʗɸɹɼʓʍʕɸʅʡʀʌɸʍ ʓɼʁʂʋɿ ʚʏʄɼʃɿ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ɾ ʄʏʗʇʗɻɸʆʘɼʃ ʋɸʔʍɸɺɼʖʂ ʇɼʖ

6

Made with FlippingBook Annual report