Herbalife_Sport_Brochure_AM

ɝɘɊɟɊɞɔɟ ɏɊɟɌɧɊɗɔ ɊɧɎɕɊɪɝɊɟ ɗɩɊɌɔɩ

ɦɣɡɩɨɊɞɔɟ Ɋɘɨɔɧɰɒɞɰɟ ɦɘɦɟɊɘ

ɰɩɋɊɒ Ɋɝɋɡɛɤɑ ɘɩɘɟɎɕ ɊɟɌɊɝ

10 ɊɟɌɊɝ

ɠɊɋɊɒɧɊ ɝɊɩɏɰɝɟɎɩɔ ɗɩɊɌɔɩ

20 ɊɟɌɊɝ

12 ɊɟɌɊɝ

12 ɊɟɌɊɝ

ɎɩɘɰɠɊɋɒɔ ɎɩɎɭɠɊɋɒɔ ɢɡɩɎɭɠɊɋɒɔ əɔɟɌɠɊɋɒɔ ɰɩɋɊɒ ɠɊɋɊɒ ɘɔɩɊɘɔ

ɘʛɸʍʂʔʖɼʗɵ ɸʓɸʍʘ ʅɸʍʗɸʘʋɸʍ

əɸʗʈɸʆʡʗɻʍɼʗ ʋɸʗɽɸɺʍɻɼʗʏʕ ɻɼʑʂ ɼʖ

ɗɸʍʗɸʈʏʉʂ ʈʂɺ ɹɸʗʈʗɸʘʡʋ ʍʔʖɸʅ ɻʂʗʛʡʋ

ɝɸʗɽɸɺʍɻɼʗʂ ʖɸʗɸʅʡʋ ɻɼʑʂ ʆʏʉʛɵ ʍʔʖɸʅ ʆɸʋ ʆɸʍɺʍɸʅ ɻʂʗʛʡʋ

ɊɥɊɧɡɨɞɊɟ əɡɍɊɞɔɟ ɝɊɩɝɟɊɝɊɩɏɰɒɞɰɟ

10 ɩɡɣɎ

Ɋɞɦ ɧɊɩɓɰɒɞɰɟɑ ɘɩɘɟɎɕ Ɋ ɟɌɊɝ 12 ɊɟɌɊɝ

8–10 ɊɟɌɊɝ ! Ɋɞɦ ɧɊɩɓɰɒɞɰɟɑ ɘɩɘɟɎɕ Ɋ ɟɌɊɝ

ɝɊɩɏɰɝ

!

ɎɩɘɰɠɊɋɒɔ

Ɋɝɋɡɛɤɑ ɘɩɘɟɎɕ ɊɟɌɊɝ

10 ɊɟɌɊɝ

10 ɊɟɌɊɝ

ɗɸʍʗɸʈʏʉʂ ʈʂɺ ɹɸʗʈʗɸʘʡʋ ʏʖʛɼʗʏʕɵ ʋɸʗɽɸʔɸʗʛʂ ʕʗɸ

ɘʛɸʍʂʔʖ ʅɸʍʗɸʈʏʉʏʕ

əʗʡʢɼʗ ʇɸʖɸʆʂʘ

ɗɸʍʗɸʈʏʉʂ ʈʂɺ ɹɸʗʈʗɸʘʡʋɵ ʇʏʗʂɽʏʍɸʆɸʍ ʍʔʖɸʗɸʍʂʍ ʑɸʓʆɸʅ ɻʂʗʛʡʋ

12 ɊɟɌɊɝ

10 ɊɟɌɊɝ

12 ɊɟɌɊɝ

ɝɸʗɽɸɺʍɻʂ ɹɸʗʈʗɸʘʡʋ ʝʗɸʍʔʂɸʆɸʍ ɼʉɸʍɸʆʏʕ

5 ɊɟɌɊɝ

ɝɸʗɽɸɺʍɻɼʗʂ ʈʂɺ ɹɸʗʈʗɸʘʡʋɵ ʇʏʗʂɽʏʍɸʆɸʍ ʍʔʖɸʗɸʍʂʍ ʑɸʓʆɸʅ ɻʂʗʛʡʋ

ɝɸʗɽɸɺʍɻɼʗʂ ʤʋʌɸʍʘʂʘ ʇɼʓɸʘʡʋɵ ʇʏʗʂɽʏʍɸʆɸʍ ʍʔʖɸʗɸʍʂʍ ʑɸʓʆɸʅ ɻʂʗʛʡʋ

əʗʡʢɼʗ ʋɸʗɽɸʚɸʌʖɼʗʂ ʕʗɸ

ɢɡɩɎɭɠɊɋɒɔ

Ɋɝɋɡɛɤɑ ɘɩɘɟɎɕ ɊɟɌɊɝ

ɨʗɸʔʖɼʗʍɼʗ ʋɸʗɽɸɺʍɻɼʗʏʕ

ɗɸʍʗɸʈʏʉʂ ʈɺʡʋ ʀɼʛʕɸʅ ɻʂʗʛʡʋ

15 ɊɟɌɊɝ

10 ɊɟɌɊɝ

10 ɊɟɌɊɝ

12 ɊɟɌɊɝ

10 ɊɟɌɊɝ

əʂʑɼʗɾʛʔʖɼʍɽʂɸ

8–10 ɊɟɌɊɝ !

Ɋɞɦ ɧɊɩɓɰɒɞɰɟɑ ɘɩɘɟɎɕ Ɋ ɟɌɊɝ

ɚɼʓʛɼʗʂ ʅɸʃʡʋ ʋɸʗɽɸɺʍɻɼʗʏʕɵ ɹʂʘɼʑʔʂ ʇɸʋɸʗ

ɚɼʓʛɼʗʂ ʅɸʃʡʋ ʅɸʍʗɸʈʏʉʏʕɵ ɹʂʘɼʑʔʂ ʇɸʋɸʗ

ɔʗɸʍɸʌʂʍ ʈɺʡʢɼʗ ʅɸʍʗɸʈʏʉʏʕ

ɗɸʍʗɸʘʡʢ ɿʍʖʗʕʡʋ ɾ ɸʍʇɸʖɸʑɼʔ ʎɸɹɸʀ ɸʍʘ ʏʕ ɸʕɼʃɸʘʍʡʋ ɼʍʛ ʋʏʖɼʘʡʢɼʗʂ ʛɸʍɸʆɿ ʞ ɸʔʖʂʊɸʍɸɹɸʗ ʇɸʔʍʡʋ ʤʍʐʞ ɿ ɟɸʄʛɸʍ ʝʂɽʂʆɸʆɸʍ ʅɸʍʗɸɹɼʓʍʕɸʅʡʀʌɸʍ ʓɼʁʂʋɿ ʚʏʚʏʄɼʃɿ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ɾ ʄʏʗʇʗɻɸʆʘɼʃ ʋɸʔʍɸɺɼʖʂ ʇɼʖ

Made with FlippingBook Annual report