כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה - יוני 2016 - גיליון 228