ני-טק מגזין | מרץ 2021 | המהדורה הדיגיטלית

News 62

תוכן עניינים

14 22 26 28 30

LATEST NEWS

NEW PRODUCTS COMPONENTS

לאמץ קובוט

64 72 75 76 78

ניהול שיתופי פעולה בימי קורונה

CONNECTORS & CABLES

"אמון" - המטבע החדש בחזרה לעבודה

COMPUTERS

תובנות המסבירות את הצורך בשרשור מידע דיגיטלי ארגוני 7

TEST & MEASUREMENTS

32 כיצד פתרונות מתקדמים לסימולציות אלקטרומגנטיות הובילו לשינוי בתהליכי הפיתוח בתעשיות הביטחוניות, החלל והתעופה 36 האפליקציה שמעודדת תחרות לנהיגה בטוחה יותר 38 אלמנטים מאובטחים קבועים מראש ומבוססי חומרה מאפשרים הגנה על פריסת בכל גודל IoT 42 פתרון לאתגרים הכרוכים בחשמול כלי רכב בגישה מודולרית לארכיטקטורת אספקה וולט 48 של 46 רפואיים ולבישים מאובטחים עוד מהתכנון IoT התקני 50 בינה מלאכותית בשירות הרפואה: כיצד בינה מלאכותית משנה את האופן בוא מסופקים שירותי רפואה 54 תעשיית התרופות וננואלקטרוניקה: סיפור אהבה בהתהוות 58 LIFE STYLE 60 OUT OF THE BOX 62 חדשות 82 אינדקס

MOTION

13 l New-Tech Magazine

Made with FlippingBook Learn more on our blog