ני-טק מגזין | מרץ 2021 | המהדורה הדיגיטלית

כיצד פתרונותמתקדמים לסימולציותאלקטרומגנטיותהובילו לשינוי בתהליכי הפיתוח בתעשיותהביטחוניות, החלל והתעופה

ישראל Altair דוד אבירם,

כ

נדרשים או בביצועים הפונקציונאליים של המערכת, הוביל בהכרח לסבב פיתוח נוסף. במקרה שכזה, מדובר על סבב בדיקות מחודש, אשר חלקן אף אינו מתחום האלקטרומגנטי כגון בדיקות תנאי סביבה, דרך ייצור אבי- טיפוס, הצורך בהזמנה נוספת של חומרים ועוד. מקרים אלו באים לידי ביטוי בעלויות נוספות של משאבי פיתוח ועיכוב בלוחות זמנים. עם שיפור יכולות המחשוב והבשלת התוכנות לשימוש הנדסי, החברות המובילות בתעשייה השכילו לאמץ באופן גורף את השימוש בסימולציות נומריות וביניהן הסימולציות האלקטרומגנטיות. המערכות שפותחו תוך כדי שימוש בסימולציות אלקטרומגנטיות, הגיעו לשלב הבדיקות הסופיות לאחר אינספור אופטימיזציות ובדיקות וירטואליות נוספות והועברו לייצור לרוב לאחר סבב פיתוח יחיד. אחד התחומים המרכזיים להן נדרשות חברות בטחוניות, חלל, תעופה ובשנים האחרונות אף מתעשיית הרכב, הינו פיתוח ראדומים לאנטנות. היכולת למדל את התנהגות המערכת כבר בשלבים מוקדמים של הפיתוח יצרה מהפכה של ממש בתעשיות אלו.

כל שהיקף הנתונים שמועברים הולך וגדל, כך גםמתרבים RF בשידורי

מהו ראדום, מה מטרתו וכיצד בא לידי ביטוי בהגנה על האנטנה? ראדום הוא מבנה העמיד בפני פגעי מזג האוויר, הראדום מגן על האנטנה או מערכות מכ"ם מהסביבה הפיזית שלה, ומתוכנן כך שתהיה לו השפעה מינימלית על הביצועים האלקטרומגנטיים של האנטנה. הראדום חייב להיות "שקוף" מבחינת תדרי הרדיו שבשימוש; ולכן הוא בנוי מחומרים ומבנה הפוגעים באופן מינימלי באות האלקטרומגנטי המשודר או המתקבל על ידי האנטנה. בחירת ראדום מתאים לאנטנה נתונה יכול לשפר את ביצועי המערכת הכלליים, לדוגמה ע"י מניעת הרעדת אנטנה כיוונית כתוצאה מרוחות ואף הזזת הכיול של המערכת. בנוסף הראדום יכול להגן על האנטנה ועל רכיבי מערכת רגישים ע"י הטמעת הגנות ברקים והוספת פילטרים ) FSS מוטמעים בתוך שכבות הראדום ( שמונעים פגיעה ממערכות משדרות שכנות. יישומים כגון תקשורת לוויינית ומכ"ם מזג אוויר מוטס, דורשים ראדומים ענקיים כדי להגן על מערכות רגישות ועל אנטנות הגדולות. אחת האנטנות הפופולריות ביותר עבור מכ"ם .) SWG מזג אוויר היא מסוג מערך גלבו מחורץ (

מספרן של האנטנות החכמות שמשולבות עם מערכות אלקטרוניות המותקנות על גבי כלי טיס ומערכות תעופה. ההתקדמות בסימולציות אלקטרומגנטיות שיפרה באופן משמעותי את תהליכי התכנון של מערכות אלו והביאה להפחתת עלויות וצמצום זמני ביצועי הבדיקות הנדרשות. שוחחנו דוד אבירם, מוביל תחום סימולציות עם ישראל. Altair אלקטרומגנטיות בחברת ראשית, חשוב להבין מדוע התעשיה מאמצת את הגישה של סימולציות אלקטרומגנטיות בתהליך הפיתוח? כדי לענות על השאלה הזו כדאי להבין מה היה קיים לפני שהמחשבים הגיעו לבשלות מספקת. לרוב, התכן בוצע על פי הניסיון של המהנדס תוך שימוש בספרות המקצועית שהייתה זמינה עבורו. מסלול פיתוח כזה הוביל במקרים רבים להתמודד עם הבעיות שהתעוררו רק בשלבים מאוחרים למדי של הפיתוח וכתוצאה מכך כישלון בבדיקות, כגון אי-עמידה בתקנים

New-Tech Magazine l 32

Made with FlippingBook Learn more on our blog