ני-טק מגזין | מרץ 2021 | המהדורה הדיגיטלית

בתמונה: דוגמא לסימולצית מטוס וכבלים לעמידה

:)Slotted Waveguide מערך אנטנות מחורץ (

« וברקים HIRF בבדיקת

« (א) פריסת האלמנטים של מערך האנטנות )Antenna Pattern (ב) כיווניות אנטנה ( המערך מעוצב באופן המאפשר הזנה מלמטה ע"י גלבו יחיד שמאונך למערך האנטנות ,בדר"כ בחרטומי מטוסים נדרש ראדום היכול לעמוד בעומס אווירודינמי קיצוני. בכבלים HIRF מה הן חששות הנוגעים ל- בכלי טיס? השפעת ברקים ושדות קרינה בעוצמה גבוהה ) מהווים אתגר בקרב מתכנני כלי טיס, HIRF ( החל ממטוסי נוסעים ותובלה ועד מל"טים ורחפנים מבצעיים. מערכות קריטיות רבות מתבססות על חיישנים לצורך שליטה, בקרה וביצוע משימות ולכן רתמות כבלים נפרסות לאורכו ולרוחבו של כלי הטיס. כבלים אלה פגיעים במיוחד לקליטת הפרעות שנוצרות מברקים, אנטנות שידור שכנות ומכ"מים שונים. בדרך כלל הפתרונות ממוקדים לתכנון הרתמות או הגנה על המערכת בדגש על מיגון מינימלי וזאת בכדי לעמוד בדרישות של מגבלת משקל ונפח אפשריים. באופן מסורתי, הושקעו זמן ומשאבים כספיים משמעותיים בביצוע מדידות באבי-טיפוס של כלי טיס. לעיתים נדרשה חזרה על שלב התכנון בכמה סבבים במידת הנדרש הוכנסו שינויים והגנות למערכות שהושפעו מההפרעות. לעומת זאת, סימולציות מחשב מסייעות למהנדסים לחקור בקלות יתרה תרחישי איום מגוונים,

כלי הטיס עצמו פוגע בביצועי האנטנות ובנוסף הפרעות אלקטרומגנטיות עלולות להגיע מאנטנות שכנות על כלי הטיס או ממערכות אלקטרוניות אחרות המותקנות בכלי ובכך לגרום לירידה בביצועי המערכת. , COMAC באחד מהמטוסים שתוכננו ע"י זוהתה הפרעה בשלב טיסות המבחן. על-ידי לביצוע סימולציות FEKO שימוש בתוכנת אלקטרומגנטיות זוהה מסלול הצימוד ,) FCC האלקטרומגנטי בין מחשב הטיסה ( ), ויצר Equipment bay שממוקם בבטן המטוס ( שמותקנת על גוף המטוס VHF הפרעה לאנטנת בחלקו החיצוני. לאור המידע שהתקבל בוצעו התאמות שאפשרו את המשך טיסות המבחן. ניתן לראות שתוצאות הסימולציה הן בעלות ערך רב לא רק לתכנון ההנדסי בשלב הפיתוח, אלא גם לפתרון בעיות בשלבים מאוחרים של הפיתוח. מה הפתרונות הטכנולוגיים שחברת אלטאר מספקת בכדי לסייע לחברות להתמודד עם השינויים המתרחשים? אלטאר מתמחה בתוכנות הנדסיות שמיועדות למהנדסי הפיתוח. בין הפתרונות שאלטאר מציעה בתחום האלקטרומגנטי הם: - תוכנה לסימולציות Altair ® FEKO ® אלקטרומגנטיות עם התמחות בתחום

הבנת מסלולי ההפרעה והתאמת פתרון שיבטיח עמידה מוצלחת במבדקים ובדרישות התקינה. היתרון העיקרי של ביצוע סימולציות מאפשר לזהות את רמת ההפרעה ולהתאים את המיגון המתאים הנדרש בכדי לעמוד בדרישות הסף כבר במבדק הראשון. כפי שתואר למעלה, בדיקות חוזרות ונשנות מגדילות את העלויות באופן משמעותי. יתרה מכך, הוספת מיגון יתר לרתמות כבלים שלא לצורך, מוסיפה משקל רב ומצמצמת את הגמישות בניתובו של הרתמה בעת ההרכבה. תוכל לתת דוגמא? סיפור הצלחה ? בהחלט, דוגמא טובה היא השימוש של Shanghai Aircraft Design and Research ) לצורך קביעת מיקומי COMAC ( Institute אנטנות וזיהוי הפרעות. כאמור עם התפתחותן המהירה של המדע והטכנולוגיה, גדל מספרם של המשדרים והמקלטים המותקנים בכלי הטיס. בדרך כלל, כלי טיס מצויד בעשרות מערכות רדיו, כמו מכ"ם מזג אוויר, מערכות תקשורת,ניווט ומערכות בקרת תעבורה אווירית, הכוללות אנטנות רבות עם טווח תדרים רחב מאוד. עם זאת, בשל המגבלה באורכו של המטוס עצמו, לא נותר מקום רב למיקום האנטנות. נדרש תכנון אפקטיבי ומדויק למיקום האנטנות שכן, לעיתים, גוף

בתמונות: מודל מפושט ששימש לחקר התקלה, בתמונה האמצעית ממודל מחשב הטיסה, והאנטנה שביצועיה נפגעו. «

New-Tech Magazine l 34

Made with FlippingBook Learn more on our blog