ני-טק מגזין | מרץ 2021 | המהדורה הדיגיטלית

מימוש ארכיטקטורה 48 מבוזרת ומודולרית של וולט במערכות של מצברים למתח גבוה במקרה של כלי רכב חשמליים באופן מלא או במקרה של מכוניות היברידיות בעלות ביצועים גבוהים, משתמשים במצברים למתח גבוה בגלל דרישות ההספק הגבוה של שרשרת העברת הכוח ושל מערכות במתח SELV השלדה. לרשת אספקת מתח וולט, יש עדיין יתרונות משמעותיים 48 של מבחינת יצרני ציוד מקור, אך מעמיד כיום אתגר נוסף בפני מתכנני מערכת הכוח, וולט או 800 והוא המרה של מתח גבוה של וולט. 48 וולט למתח של 400 לממירהמתחהישרלמתח ישרלהספקגבוה נדרש גם בידוד, אך לא נדרש לו ייצוב. על ,) PoL ידי שימוש בממירי נקודת ההעמסה ( אפשר להשתמש בממירי ההספק הגבוה במעלה הזרם, בטופולוגיה של יחס קבוע. יש לכך יתרון רב בזכות הטווח הגדול של או 16:1 מתח כניסה למתח יציאה - שהוא ,400/48 ו- 800/48 - עבור ממירים של 8:1 ). השימוש בממיר מתח 6 בהתאמה (איור מייצב על טווח זה מאוד לא יעיל ומעמיד בעיה קשה של ניהול חום. לעתים קרובות, יצרני ציוד מקור מציבים את הפתרון הזה של הורדת מתח, שיש לו נצילות גבוהה, ישירות בתוך מארז המצברים, ובמקרים מסוימים, ובכך מתייתר הצורך במצבר. מוצרי המרת המתח הגבוה ביחס קבוע של מספקים אספקת זרם מהירה עם Vicor ) מהיר, ומאפשרים slew rate קצב שינוי ( ליצרני ציוד מקור לחסוך את המשקל 12 וולט שמסתכם ב- 48 המיותר של מצבר ק"ג. 14 – קשה מאוד ויקר מאוד יהיה ליצור ביזור של ממיר מבודד זה למתח גבוה עקב דרישות 800 וולט או 400 הבטיחות לגבי העברה של וולט. עם זאת, אפשר לתכנן ממיר מרכזי למתח גבוה בעל יחס קבוע באמצעות מודולי הספק במקום תיבה גדולה ויקרה של ממיר מתח ישר למתח ישר. אפשר לפתח מודולי הספק ברמת הדיוק וברמת השדרוג הנכונות, ולאחר מכן, לחבר אותם בקלות במקביל עבור טווח שלם של כלי רכב עם דרישות שונות של חשמול שרשרות העברת הכוח והשלדות. ממירי Vicor ) של ® BCM האפיק ביחס קבוע ( הם גם דו כיווניים, ומספקים בכך תמיכה בשיטות מחזור אנרגיה שונות. בזכות ממיר

גישה מודולרית לכלי רכב חשמלי היברידי :5 איור

«

זו למערכות ההספק של הרכב מפשטת את אתגרי האספקה המורכבים של ההספק הגבוה, משפרת את הביצועים, את היעילות ואת זמן היציאה לשוק. כמובילה בתחום וולט, 48 אספקת המתח הגבוה (לדוגמה מחדשת Vicor וולט) חברת 800 וולט, 400 בקביעות חידושים בארכיטקטורות של אספקת כוח, בטופולוגיות המרת הספקים, במערכות בקרה ובמארזים.

המשרעת (אמפליטודה) הסינוסואידלי ) הפועל בטופולוגיה של מיתוג ™ SAC ( מגיעים BCM רך בתדירות גבוהה, ממירי . יש להם גם 98% לערכי נצילות של יותר מ- קילוואט לאינטש 2.6 צפיפויות הספק של מעוקב, עובדה שמקטינה באופן משמעותי את הגודל של הממיר המרכזי למתח גבוה. היא ספק של שוק כלי הרכב והיא Vicor מספקת את הפתרונות המודולריים המתקדמיםביותר והחדשנייםביותר. גישה

גישה מודולרית לרכב חשמלי מלא :6A איור

«

New-Tech Magazine l 44

Made with FlippingBook Learn more on our blog