ני-טק מגזין | מרץ 2021 | המהדורה הדיגיטלית

הצפנה אינה רק הגנה על הצפנה. ■ הנתונים באמצעות אלגוריתם הצפנה. ניהול מפתחות האבטחה חשוב עוד יותר. כיצד ניתן לגלות איום גילוי איומים. ■ לפני שייגרם נזק כלשהו? שכירת האקרים אתיים בדיקת חדירה. ■ שינסו לתקוף את המערכת. האם הם מעורבים בבניית מפתחים. ■ מודלים של איומים? האם הם מודעים לפרקטיקת אבטחה-עוד-מהתכנון של הארגון? האם קיימות אפשרות התחזוקה. ■ דרישות לאפשרות התחזוקה וכלים למדידתה? פרטיות עוד מהתכנון. האם הפרטיות ?) GDPR ו- HIPAA כלולה בגישת התכנון ( כיצד ניתן ליישם שיפורים נוספים. ■ שיפורים ופיתוח התקנים מתמידים? האבטחה תהיה מאתגרת יותר במהלך חיי המוצר. כדי ליישם בהצלחה את כל האמצעים בתוך-הבית או IoT הללו, יש לגייס מהנדסי , Voler לשכור יועץ צד שלישי אמין. חברת

לדוגמה, הועסקה כדי לפתח את ארנק ה- - ארנק חומרת הקריפטו-מטבע XEEDA הראשונה בעולם עבור סמארטפונים. יישמה אבטחה-עוד-מהתכנון Voler חברת בכל שלב בפיתוח המוצר ותכננה את ההתקן עם אבטחה ברמה גבוהה ביותר ), תוך שימוש באימות רב- EAL Level 5( גורמים, מאפייני אבטחה ביומטריים מובנים ואמצעי אבטחה קריטיים אחרים. השלימה את התכנון המאתגר Voler חברת בזמן ובמסגרת התקציב. סיכום ככל שנושאי אבטחת הסייבר והפרטיות בטיפולי בריאות הולכים ומתרבים, יש להעמיד את האבטחה בראש סדר העדיפויות של התכנון. יש לעמוד בדרישות ודרישות אבטחה אחרות על FDA , CE ה- מנת לוודא שההתקנים חסינים לחלוטין ולהימנע מהתוצאות היקרות והמביכות של פריצות אבטחה. יכולה לסייע בבחירת תכן Voler חברת האבטחה המתאים עבור כל התקן שהוא

ומציעה הנחיות מומחים בתכנון ובפיתוח והתקנים לבישים של הדור- IoT התקני עוזרת גם בבחירת Voler הבא. חברת הטכנולוגיה הנכונה ובקביעת הצירוף הנכון של אלקטרוניקה כדי לוודא אמינות ואבטחה.

דני חייקין, מהנדס יישומים ומנהל « Digi - Key Electronics תמיכה טכנית ב-

מקסון ישראל www.maxongroup.com | david.cohen@maxongroup.com | 074-7490888 טל. | 3079870 קיסריה 3094 אזור תעשיה תד 6 לשם

49 l New-Tech Magazine

Made with FlippingBook Learn more on our blog