140010_bravisen_nr1_14

Innhold

Utgiver BravidaNorgeAS ØstreAker vei 90, 0596Oslo Tlf.: 24 04 80 00 e-post: info@bravida.no Redaktør StianSøhoel, stian.sohoel@bravida.no Tlf.: 90011 138 Journalist ArneDanielsen arnedan@online.no Layout og produksjon Signatur Redaksjonelt kommunikasjonsbyrå www.signatur.no Forsidebildet Forsidebildet:Montør Eirik Taraldsen, Skagerrak 4, Kristiansand. Foto: ArneDanielsen Opplag 3500

16

Andersen ogAndersen ruler Asker

30

21

«Veldig fornøyd!»

Bomringprosjekt skaper debatt

Bravidas grunnverdier • Forretningsorientert Vi tar klart ansvar for prosjektøkonomien

bravisen nr. 1 – 2014

3 Leder 4 Kraftfullt, høyspent 8 Skyhøye sikkerhetskrav 9 ABB: Krevende,men lovende samarbeid! 10 Portrett: En annendans 12 Notiser 15 HMS 16 PP7–Service ser resultater 18 Integra i arresten 21 «Veldig fornøyd!» 22 Andersen ogAndersen ruler Asker 24 Økonomidirektøren: Fjerde kvartal 2013 –utfordrende årmedoppløftende avslutning

25 Arrangementet somble tradisjon 26 Vi gratulerer 28 Beregner ventetid i sikkerhetskontrollen påVærnes 29 Kontrakt påKollsnes 30 Bomringprosjekt skaper debatt 31 Nå lanseresBravidaskolen i Norge 32 Teknisk spalte: Bygninger bruker energi –mye energi! 34 Bra å vite: Forbudmot forhandlinger om oppfyllelse avminstekrav 36 Makspulsen:Marcialonga 2014

•Kompetent Vi har kunnskap, evne og vilje

•Enkelhet Vi kjennetegnes ved enhetlig og ukomplisert arbeidsform •Stil Vi kjennetegnes ved pålitelig og serviceinnstilt opptreden

2

braVIsen1/2014

Made with