140010_bravisen_nr1_14

Returadresse: BravidaNorgeAS, Postboks 313Økern, NO-0511OSLO. Tel: +472404 80 00

MAKSPULSEN Tekst: StianSøhoel Foto: Privat

Marcialonga 2014 Detmå kunne kalles en regel, at overalt hvor nordmenn samles, er også Bravida representert. Såogså i det italienske skirennetMarcialonga, som sin vane troble avviklet siste søndag i januar.

M arcialongabetyr «den lange marsjen»ogble førstegang arrangert i 1971. Ideen til å etablere løpet dukket opp hosfire italienskevenner påvei hjem etterdeltagelse iVasaloppet. Det 70kilometer lange løpet har start iMoenaogmålgang iCavalese iVal di Fiemme.Det skal angivelighadeltatt over 2 500nordmenn i rennet, som totalt har noeover 6 000deltakere. Blant disse fant ogsåfire sprekeherrer fraBravida veien til årets renn, nærmerebestemt ToreBakke,HalvorAalerud,Arne-Jørgen Kildahl fraBravida iNorgeogLarsKor- duner fraBravida i Sverige. ToreogLars deltok for førstegang,Halvor ogArne

Jørgenhar deltatt flereganger tidligere.

Toreuttaler at han for toår siden selv ikke så seg selv somdeltager i slike renn, men at han nå ser at det somkanvirke uoverstigelig lar seg realisere, bareman setter seg tydeligemål. Toregjennomførte med en tid rett under seks timer, noe som må sies åværeveldigbra. Om selve løpet, somgår i klassisk stil, sierTore at det som etter hansmeninggir dette rennet sjarme erdet atmanunder- veis går gjennombyer og landsbyer, på snøkjørt ut i gateneomkvelden. Såmådet ogsånevnes at det blenorsk seier for tredje år på rad, årets vinner var 29-årigeSimenØstensen.

Roger Lunde ogHalvor Aalerud preparer ski kvelden før rennet….

Made with