VP_01

Omgangskunde: Groepsdynamica en Sociale Vaardigheden

TOETSIDENTIFICATIE Naam toets

Verslag: eigen gedrag in samenwerking

Toetscode Toetsversie

1

Naam kwalificatie

VP

Cohort

2016

Crebo kwalificatie Kerntaak/Kerntaken

1 en 2

B1-K1-W6 Begeleidt een zorgvrager B1-K2-W1 Werkt aan de eigen deskundigheid

Werkproces(sen)

Verantwoordelijke(n)

H. van Tillo

AANWIJZINGEN VOOR DE STUDENT Toetsvorm

Verslag

Toetstijd (per student)

nvt

Aantal bladzijden

2

Aantal vragen/opdrachten

nvt nvt

Puntentelling

Cesuur (minimaal aantal te behalen punten voor een voldoende) Toegestane hulpmiddelen Beoordelingsresultaat

Zie pagina 2

Zorgpad

O/V/G

Pagina 1 van 2

ROC Da Vinci College

Made with