VP_01

Toets -

Je schrijft een verslag (zie handleiding in het vak Nederlands op It’s Learning)

- In dit verslag geef je 4 voorbeelden van je eigen gedrag in samenwerking tijdens de afgelopen 9 weken. Ook leg je de relatie tussen je eigen gedrag en het gedrag wat van je gevraagd wordt in je toekomstig beroep.

Beoordelingsformulier Toets Verslag: eigen gedrag in samenwerking

Beoordelingscriteria

Ja / Nee

O / V

1. Lengte: -

verslag is minimaal ½ A4 en maximaal 1 A4

Ja/Nee

O / V

2. Het verslag voldoet: -

aan de algemene eisen van een verslag

Ja/Nee

O / V

3. De inhoud van de pitch voldoet aan de volgende eisen: - 4 voorbeelden van eigen gedrag in de samenwerking met anderen zijn gegeven - twee kennisaspecten van Zorgpad zijn verwerkt - relatie is gelegd tussen eigen gedrag in samenwerking en het gedrag wat in het toekomstig beroep gevraagd wordt

Ja/Nee Ja/Nee

O / V O / V

Ja/Nee

O / V

Resultaat: ONVOLDOENDE / VOLDOENDE / GOED

Eindconclusie

Onvoldoende : 1 of meer criteria zijn niet opgenomen in het verslag en/of er wordt niet aan de criteria voldaan

O / V / G

Voldoende: alle criteria zijn opgenomen in het verslag en er wordt aan voldaan

Goed: er wordt ook aan het onderstaande extra criterium voldaan: - je integreert één voorbeeld van je eigen gedrag met een kennisaspect van de theorie (Zorgpad) en je integreert één voorbeeld van je eigen gedrag met het toekomstig beroep

Pagina 2 van 2

ROC Da Vinci College

Made with