PatrioterOgFattigfolk_1500-1850

Den fornedrende fattigdom, der fandtes i Køben­ havn i 1700 - og 1800-tallet, har vi moderne dan­ skere næppe den store forudsætning for at forstå: Stank og snavs, dårlig og ussel ernæring, kolde og fugtige boliger i kældre og på kviste, mangel på klæder og sengetøj, møbler og husgeråd, massiv ar­ bejdsløshed - sygdomme, prostitution og alkoholisme. Denne bog bidrager til at sætte fornyet fokus på den københavnske fattigdoms historie, som alt for længe har været forsømt til fordel for høj stemt guldalderpatos og biedermeiersk H.C. Andersen-idyl. De mange værker om Guldalderen, der i de senere år har set dagens lys, kan let efterlade et indtryk hos læseren af, at 17- og 1800-tallet var en materi­ elt lykkelig tid for den københavnske befolkning. Men intet kunne være mere fejlagtigt.

Historiske Meddelelser om København 2005

101 KØBENHAVNS KOMMUNES BIBLIOTEKER

744822343

Made with