Onsdag 20. april 2016

Alt innen glass!

Gjøvik 61 17 61 11

ØstreTotenv. 128, Gjøvik Tlf. 61 17 10 20

Onsdag 20. april 2016 Nr. 16 • 15. årgang Gjøvikglasset skal få skinne igjen

Begikk ikke regelbrudd

Foto: Thea Romsås Foto: Thea Romsås Foto: Thea Romsås

Klagenemnda for offentlige an- skaffelser har konkludert med at Gjøvik Rådhus AS, som er eid av Industribygg AS, fulgte reglene i anbudskonkurransen for rehabili- teringen av rådhuset. Det gleder Thore Amundsen, Arve Lomsdalen og Einar Amlie Karlsen (bildet). Side 9 Takker nei til pengegaver

Mye har vært prøvd for å holde liv i Gjøvik glassverk. Nå har daglig leder Siw Volden (bildet) pusset støvet av glassverket. Hun har som mål å få gjøvikglasset til å skinne igjen. Lørdag åpner glassverket dørene etter en lang periode med om- bygging. Her blir det både kafedrift, og salg av møbler og interiørvarer, i tillegg til Gjøvikglasset. Fra å være en tradi- sjonell produksjons- bedrift, skal glass- verket bli et sam- lingspunkt.

Fredag ettermiddag lette politiet sentrum rundt (bildet) etter en bladselger, etter at en 6-åring ved en feil ga bort en lommebok med 5.000 kroner i. Storesøster (23) takker nei til pengegaver, selv om mange vil erstatte tapet.

Side 4

Håper på egen festivalakevitt

Side 5

Foto: Torbjørn Aurvåg

Tilbudet gjelder torsdag (spring shopping) kl 18-21. 40% på alle reiseprodukter 20% på Lego

Torsdag: Alle kjoler

Salg!

20%

÷10% ÷20%

Pynte til selskap?

÷30%

Tors-lør.: 1 stativ lange selskapskjoler 1/2 prIS

Byen vår Gjøvik skal i år arran- gere Norsk Akevittfestival for sjette gang, og kanskje blir dette året hvor festivalen får sin egen akevitt. Line Kildal og Svein Håvar Korshavn (bildet) har store ambisjoner for Akevittfestivalen også i år. Side 7

÷40% ÷50%

÷70% 7

«en del av noe stort »

MIDT I SENTRUM !" # # $

%

Lena

Gjøvik, Storgata 3, 2815 Gjøvik

Storgt. 8 Gjøvik • Tlf. 61 17 21 85

&

&

'(

Tlf. 61 16 17 77

www.toppauto.no

! " ! #

$ % & & ' " ()*+ ' " *

,-

Made with