Onsdag 02. november 2016

VARMEPUMPER

KONTAKT FOR TILBUD! www.bekkvangservice.no

Gjøvik 61 17 61 11

Onsdag 2. november 2016 Nr. 39 • 15. årgang Presten snakker om sin egen sorg

Ti år med stell av biler

Foto: Torbjørn Aurvåg Foto: Thea Romsås Foto: Torbjørn Aurvåg

Marius Torkehagen (bildet) startet i 2006 opp med vask og polering av biler. Da drev han alene. Ti år etter tilbys hele spek- teret innen bilpleie og lakkering, og han driver en blomstrende virksomhet med ti heltidsansatte og planlegger nybygg. Midten Øveraasen vil ha vinter

Thor Arve Øveraasen (bildet) gle- der seg til vinter. Han lever tross alt av snø, og dessuten har Øvera- asen AS mye spennende på gang denne vinteren. Gjøvik-bedriftens maskiner skal rydde snø både på riksveg 4 og i NewYork. Side 2 Skal sanere planovergang

Jernbaneverket ønsker å legge ned planovergangen i Taubanevegen og erstatte denne med en kulvert. Prosjektleder Kristian Nøss i Jernbaneverket (bildet) håper å få gjennomført prosjektet neste høst. Den krappe kurven mot Nygard stasjon skal også rettes ut. Side 5

Foto: Torbjørn Aurvåg

sette ord på sorgen. Å høre andre fortelle kan hjelpe deg selv til å sette ord på det og kjenne på proses- sen. Målet er å hjelpe hverandre, sier Biri-presten, som nå skal dele sin egen historie på en temakveld. Side 3

Sorg er noe av det vanskeligste vi mennesker må håndtere. Det har Biri-presten Hanne Moesgaard Skjesol (bildet) fått erfare. Ikke bare som sjelesørger for andre, men også etter at hun mistet sin sønn i ei trafikkulykke i 2014. – Mange har vanskelig for å

25 år med tannkirurgi

Ta vare på bilen med understells- behandling! Døgnåpnen selvvaskehall Alle typer lakkskader

Stort utvalg i lamper ! ÷20%

Tannhelsesekretær Tatiana Toresen (bildet) feiret i lik- het med de andre ansatte ved tann- og kjevekirurgisk avdeling på Gjøvik sykehus med kake fredag. Avdelingen er nemlig 25 år i år.

Supertilbud 189; 3 liter

Mattisrudsvingen 9, 2827 Hunndalen Tlf: 970 74 233 www.poleringskongen.no

Side 12

2850 Lena - Tlf. 61 14 36 00 e-mail: post@ljv.no www.lena-jernvare.no

Lena - Tlf. 61 16 17 77

Foto: Thea Romsås

Made with