Onsdag 02. november 2016

2

Onsdag 2. november 2016 •

Øveraasen gleder seg til vinteren kommer I Øveraasens lokaler på Gjøvik forbereder de seg på en spennende vinter.

Kanskje har en modifisert sopemaskin allerede tatt sin første tur over Lygna, og snart skal flyplassene i New York forsynes med snøryd- dingsutstyr. Thea Romsås * thea@gjoviks-blad.no – Det er snø i lufta, sier Thor Arve Øveraasen. Han burde ha peiling på slikt, administrerende direktør i Øveraasen AS. I år er han kanskje litt ekstra spent på når den første snøen faller, for familiebedriften har en svært spennende vinter framfor seg. Brøyter veg Kjører du sørover på riksveg 4 i vinter, vil du kanskje få øye på en av Øveraasens maskiner. Som et – Dette er egentlig en sope- og blåsemaskin som brukes på fly- plasser, men vi har modifisert den til bruk på veg. På den opprinneli- ge RS200 sitter det en vifte som blåser snø og annet til side med en hastighet på 560 kilometer i timen. Den måtte fjernes, humrer Øveraasen, og legger til at en tre- dje maskin skal ta seg av vinterve- gene i Oslo-området. Sopemaskinen trekkes av en lastebil med plog, og skal børste vegen fri for snø og slaps. Doningen har også med seg en tank med saltløsning. Målet er bedre rydding og mindre forbruk av salt. – Maskinene har blitt testet på vegene i Ålesund, og der så man en kraftig nedgang i saltforbruket, som er en viktig miljøgevinst. Vi er nokså nysgjerrige på hva som blir resultatet av dette prøvepro- sjektet, sier Øveraasen, som prøveprosjekt skal nemlig to RS200-maskiner rydde snø mellom Einavoll og Gran.

Thor Arve Øveraasen, admi- nistrerende direktør i Øveraasen AS, har en spennende vinter framfor seg. Gjøvik-bedriftens maskiner skal brøyte seg fram både på Lygna og i New York.

ønsker å satse mer på veg. Maskinene som skal gå på riks- veg 4 er allerede levert og står klare til utrykning. – De skal jo gå over Lygna, så det er godt mulig maskinene tar sin første tur allerede denne uka, smiler Øveraasen. Fra Gjøvik til New York Men det skjer flere spennende ting hos Øveraasen. Gjøvik- Astrid Ekern fra Biri er endelig klar med sin tredje singel fra det kommende debutalbumet som slippes februar 2017. Tidligere har hun vært A-listet på både NRK P1 Hedmark og Oppland og Radio Sør, og med låta »Crying Shame» sikter hun ikke lavere. «Crying Shame» er spilt inn i

bedriften skal nemlig levere snø- ryddingsutstyr til flyplassene La Guardia, John F. Kennedy og Newark i henholdvis NewYork og New Jersey, en sak som ble omtalt i blant annet Finansavisen. – Vi skal levere til NewYork nå i desember. Det er jo veldig spennende, smiler Øveraasen. Disse tre flyplassene skal også forsynes med snøryddingsutstyr fra Gjøvik i 2017 og 2018, og i Ocean Sound Recordings på Giske utenfor Ålesund med Henning Svoren bak spakene. Med i bandet har hun Julie Falkevik Tungevåg på keys og koring, Kristofer Spangen på gitar, Bjørnar Bjørnstad på bass og koring og Marius Sagstuen på trommer og koring.

tillegg skal Øveraasen-maskiner også rydde flyplassene Schiphol i Amsterdam, Charles de Gaulle og Orly i Paris. Utenfor lokalene på Kirkeby står dessuten en maskin som snart skal avgårde til Innsbruck. Til sammen har dette svært positive ringvirkninger for Gjøvik-bedriften. – Vi har hatt et godt år i år, og disse avtalene er med på å trygge arbeidsplassene videre. Vi må

også ansette flere, sier Øveraasen.

I dag har bedriften 95 personer i arbeid på Gjøvik, i tillegg til ti ansatte i Tyskland, som altså lever av snø. At årstidene har blitt mer uforutsigbare, bekymrer ikke Øveraasen nevneverdig. – At det plutselig snør i Hellas eller i Tyrkia, åpner jo egentlig bare flere muligheter for oss, mener han.

Astrid ute med ny singel

Dødsfall

Meldte dødsfall ved Gjøvik tingrett: Randi Herfindal, født 1939, døde 13. oktober. Jenny Mathisen, født 1923, døde 23. oktober. Nils Egil Nyseth, født 1939, døde 20. oktober.

Øystein Sjøthun, født 1931, døde 18. oktober. Hanna Tone Solberg, født 1924, døde 22. oktober. Ove Helge Solgard, født 1943, døde 21. oktober. Gunstein Wigemyr, født 1949, døde 25. oktober.

La gjerne byen vokse sørover

tomt. Innspillet er kommet i forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel. Selvsagt må også dette vurderes opp mot andre forslag, men vi synes tanken om at byen kan vokse sørover er fornuftig. Legges det til rette for boligutbygging i denne delen av byen er det også mer forutsigbart når det skal sat- ses på for eksempel skoleutbygging eller etablering av nye barnehager. Jacobsens idé er rett og slett god, og vi håper den kommer helskinnet gjennom prosessen.

folk ha et sted å bo. Det må være enkelt å etablere seg for de som ønsker å bosette seg i det vekstområ- det som Innlandet er i ferd med å bli. De senere årene har det blitt bygd stadig nye leilig- hetsprosjekter, slik at folk kan flytte inn til sentrum. Det er vel og bra. Men alle kan heller ikke bo i sentrum. Livskvalitet handler om å nettopp det som dette pro- sjektet legger opp til, et sted der barna kan vokse opp med tilgang til naturen og rikelig med luft rundt seg. Vi tror at områder som dette vil trekke til seg barnefamili- er. Bare utsikten til Mjøsa bør være nok til å kjøpe

Arkitekt Roar Jacobsen fortalte i forrige uke i vår avis om sitt forslag til boligbygging i Sørbyen. Her er det laget en skisse som viser at det kan være plass til 200 eneboliger, det sier litt om arealet. Nå er det neppe aktuelt å bygge 200 eneboliger, men det bør være høyst realistisk å la byen vokse i denne retningen, med en blanding av eneboliger og leilighetsbygg. Vi har tidligere i høst skrevet om det store presset som er på boligmarkedet i Gjøvik, og tror det er viktig å tenke offensivt. Skal byen vokse og blomstre, må

www.gjoviks-blad.no

Ansvarlig redaktør Jon Olav Andersen • 2. november 2016

Gjøviks Blad retter seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også anledning til å reise klage for Pressens Faglige Utvalg, Boks 46, Sentrum, 0101 Oslo, Tlf. 22 40 50 40. pfu@presse.no

Made with