Onsdag 02. november 2016

3

• Onsdag 2. november 2016 

100 skolekorpsmusikanter på konsert I høst har Vardal, Gjøvik og Fredheim skolekorps samarbeidet, og førstkom- mende søndag inviterer totalt 100 skole- korpsmusikanter til en felles showkon- sert i Fjellhaven. Det blir et flott og vari- ert program. Korpsmusikk passer til alle aldre. Ung eller gammel så finnes det alltid en tone som fenger. Spennvidden er uendelig og fascinerende, også når det gjelder prestasjon og gjennomfø- ring. Det har blitt øvd i lang tid for å bli sam- spilte. Mye øving på egen hånd for den enkelte har det også blitt. Smakebiter fra showkonserten kan du allerede få høre i kveld, da Gjøvik bybrass har invi- tert skolekorpsene til uhøytidelig korps- konsert i Gjøvikhallen.

Forfattermøte med Ivo de Figueiredo Biograf og historiker Ivo de Figueiredo kommer til Gjøvik bibliotek og litteratur- hus tirsdag 8. november. I høst er han aktuell med slektsfortellingen «En Det er historien om en familie som aldri blir ferdig med å miste hverandre, men som alltid klarer å finne hverandre

igjen. Aller mest handler det om en sønn som leter etter fars historie, og som ender med å omskrive sin egen. Forfatterkvelden ledes av Linn T. Sunne som bokbader.

fremmed ved mitt bord». Boka har fått strålende kritikker. «En fremmed ved mitt bord» er fortellingen om en slekt som ble skapt av de europeiske impe- riene, og som ble hjemløse i deres fall.

Deler sin fortelling om sorg på nært hold

Moesgaard Skjesol er at sønnen Bjarke døde i en trafikkulykke nedenfor hjemmet deres på vei til skolen juni 2014. En viktig del av historien er at hun er en offentlig person. Det betyr at fra det øyeblikket det skjedde kom alt ut, samme dag. – Det var et hav av lys i vegen, blomster og hilsninger. Det var overveldende. En egen Facebook-gruppe ordnet middag til oss så lenge vi ville ha, og venner ordnet overnatting for alle familiemedlemmene som kom i begravelsen, fra Danmark, Nord-Trøndelag og Sverige. Det var en sterk opple- velse å bli ivaretatt av så mye kjærlighet, sier presten på Biri. Hanne Moesgaard Skjesol hadde vært prest på Biri i to år og så smått begynt å bli kjent med folk. – Jeg ble kjent med et brak. Jeg trodde jeg visste nok om sorg - i teorien. Opplevelsen har ikke forandret meg som prest, men jeg har fått mer tyngde. Jeg står for det jeg sier. Jeg er et menneske som vet hva de sør- gende gjennomgår og de har til- lit til meg. De vet at de kan snakke med meg og møte for- ståelse for hva de går igjennom, erfarer Moesgaard Skjesol. Sang og fysisk aktivitet Biri-presten er veldig glad i sang. Det har vært hennes terapi i sorgarbeidet, sammen med fysisk aktivitet. – Å synge gir glede i livet. Å synge er litt som å gråte. Det

hjelper med å få ut trykket for brystet. Fysisk aktivitet har også vært viktig. Vi prøver å holde oss aktive, enten vi har tatt brattkurs, syklet i fjellet eller danset salsa. Det er mye sorgar- beid i bare det å hugge ved, eller ta med seg kaffekoppen ut og høre på fuglesangen. Det er lindring, erfarer hun. Men det var en lang prosess å komme dit. – En periode kunne jeg ikke synge. Jeg satt bare og gråt, hørte på orgelet i kirka. Jeg ble helt stille inne i meg. Etterhvert kunne jeg sykle hardere enn noen gang tidligere, pine meg. Det betydde ingenting. Hver tur ble en kamp. Men jeg fikk det bedre etterpå, forteller Hanne prest. Alle opplever sorg forskjellig. Blir sorgen i det lange løp pro- blematisk for deg selv og dine nærmeste bør man få hjelp, mener Biri-presten. – Sorgen er noe du må leve med, men det blir lettere etter- hvert. Jeg er spent på å få det så nært igjen. Jeg ønsker å gi folk et håp om livet skal bli bra, selv om du opplever det verste som finnes. Det går an å få det bra, sier Hanne Moesgaard Skjesol.

Biri-presten Hanne Moesgaard Skjesol mistet sin sønn i en tragisk ulykke i 2014. Neste onsdag deler hun sin fortelling under temakvelden om sorg i Hunn kirke.

Biri-presten Hanne Moesgaard Skjesol møter mennesker i sorg hele tiden. I 2014 mistet hun sin sønn i en tragisk ulykke, og har selv opplevd på kroppen hva sorg gjør med en. Nå deler hun sin fortelling i Hunn kirke.

le om sorgen sin. Denne gangen er det Hanne prest som skal for- telle. Sett ord på det – Mange har vanskelig for å sette ord på sorgen. Å høre andre for- telle kan hjelpe deg selv til å sette ord på det og kjenne proses- sen. Målet er å hjelpe hverandre, sier Biri-presten. Temakvelden om sorg 9. november er et arrangement i forbindelse med Allehelgensdag

6. november, en dag da mange tenner lys på sine kjæres graver. På allehelgenssøndag blir folk som har mistet sine kjære de siste kirkeåret invitert til kirken til å minnes de som har gått bort. – Det er mange som går igjennom sorgen på nytt. Her er vi felles om den opplevelsen. Det er en godvond dag, litt sår, vet hun. Mye kjærlighet Fortellingen til Hanne

-

-.

- - Tlf. 61 18 00 80 - / 0 / -

Torbjørn Aurvåg * torbjorn@gjoviks-blad.no

Til temakvelden om sorg i Hunn kirke blir noen invitert til å fortel-

HUS?

HYTTE?

S E R T I F I S E R T

J A N 2 0 1 6 - D E S 2 0 1 6

#$ %"&

'''() *

() # * )+ *

,

! "

... ELLER BYGG NOE EGET!

Made with