Vejviseren 1945

GENTOFTF KOMMUNE BYGNINGSVÆSENET

. S A/. T ^ ^ ! j ^ ^ j p R U P 3600 GJENTOFTE OG OMEGNS BANK GJENTOFTESADE BO « TLF.SENTOFTE I00&IBS VANGEDE OGOMEGNSBANK VANOEDEVEJ 22 • TLF. SENTOFTE 4100

LJULLUJ^i ORDRUPBANK

ORDROPVEJ 82 • H F. ORDR. 4300 SKOVSHOVEDBANK STRANDVEJ 323• TLF. OROR. 6700

TLF. HELRUP 20 KOKS HELLERUP KULIMPORT I TUBORG HAVN

Made with