Vejviseren 1945

•AS KOMPUPFR VANDVARMERE VARMESKABE KØLESKABE

VEJVISER FOR GJ ENTOETE KOMMUNE ADRESSEBOG OG HANDELSKALENDER BERNSTORFF, CHARLOTTENLÜND, DYSSEGAARD, GJENTOFTE, HELLERUP, JÆGERSBORG, KLAMPENBOÈG, ORDRUP, SKOVSHOVED, - SØBØRGrJ:(DYSSEGAARD SOGN). & VANGEDE

TELEEON: HELRUP 4812 OMSTILLING TIL SAMTLIGE AFDELINGER 9-16, LØRDAG 9-14 VED UREGELMÆSSIGMEDER I GASFORSYNINGEN KALDEi HELRUP 4812 A

VASKEKEDLER STRYGEJERN RUMOPVARMERE RADIATORER CENTRALVARMEKEDLER SÆLGES PAA

RATEBETALING BESØG VORT DEMONSTRATIONS- <£ UDSTILLINGSLOKALE

1945

TEKNISK RAAD O G VEJLEDNING GIVES

*<■ UD,GI;V.ET *OG REDIGIERET AF É. j a n J p z e n

46. A A R G A N G

STRANDVEJS-GASVÆRKET STRANDVEJ 72, HtLLtRUP

VEJVISERENS KONTOR: HØSTVEJ 2, CHARLOTTENLÜND TELF. ORDRUP €66 — POSTKONTO 233.94

Made with