Vejviseren 1945

Hordspællands Elektricitets ogSporvejs Aktieselskab

LYS — - — - KRAFT

VARME

Henvendelse om Strømfor- syning sker gennem de au­ toriserede Installatører. HOVEDKONTOR, UDSTILLINGS- OG SALGSLOKALER : 8trantfveJ 102, Hellerup. Te». Helrap 4001

Henvendelse angaaende Af­ læsning,OverdragelseogNed­ tagning af Maalere rettes til REGNING8KONTORET.

Strandvej 102, Hellerup. Telf. Hetrup 4001 , Lokal U 1

Made with