591771140

SCT.STEFANS KIRKE GENNEM 100 ÅR

Indtil omkring 1850 lå København med sine ca. 135.000 indbyggere fordelt på syv kirkesogne inden for de gamle volde. Af hensyn til byens forsvar var det forbudt at bygge uden for voldene; men efter­ hånden blev forholdene bag voldene så trange, at man i 1852 nødtes til at frigive områderne udenfor til byggeri. Det blev for­ ordnet, at byportene skulle være åbne om dagen, og ret hurtigt kom de til at stå åbne hele døgnet. Et uhyggeligt og uhæmmet spekulationsbyggeri tog nu fart, først i området omkring søerne og siden også ud over »Broerne«. Spe­ kulanterne fik frit spil til at udnytte bolignøden, der øgedes år for år, og et væld af lejekaserner skød op, og siden fyldtes gårdene med det ene bag- eller sidehus ved siden af det andet, så at alt lys og luft forsvandt mellem de sammenklumpede høje bygninger. Det var slum fra starten, og hvad dette kæmpespekulationsbyggeri har ført med sig af social nød, lader sig ikke beskrive, og selv i dag kæmper man med følgerne af det. Af det gamle borgerskab i København blev byens eksplosive vækst uden for voldene følt som en truende social revolution. Der var så godt som ingen forståelse for, at de mange nye »københavnere«, der for størstedelens vedkommende var tilflyttere fra provinsen, skulle have en rimelig kirkelig betjening.

Rammerne sprænges

Gyldne tider for spekulanter

Frygt for social revolution

1

Made with FlippingBook Online document