Millieu Compact 2014#6

SELECTIE VAN HET BELANGRIJKSTE MILIEUNIEUWS compact mILIEU

Nummer 6 Jaargang 26 25 maart 2014

Staatssecretaris Mansveld moderniseert milieubeleid

Uitgelicht

Aardbeienplantje meet fijn stof Duizenden aardbeienplantjes worden in Ant- werpen ingezet om er achter te komen hoeveel fijn stof er in de lucht zit. De Universiteit Ant- werpen wil via de bladeren de hoeveelheid fijn stof meten. Op basis daarvan wordt medio juni een ‘fijnstofkaart’ vanAntwerpen gepresenteerd. Duurzame uitvaartkisten De Drentse natuurbegraafplaats Hillig Meer le- vert voortaan uitvaartkisten en opbaarplanken van het FSC-hout. De nieuwe kisten zijn 100 procent ecologisch verantwoord ontworpen en worden met de hand gemaakt van lokaal hout. De nieuwe ontwerpen kunnen besteld worden via uitvaartverzorgers. Informatie: www.hilligmeer.nl. Bezoek aan Offshore Windpark Nederland gaat de komende tien jaar miljar- den investeren in windenergie op zee. Tijdens een VVM-bijeenkomst op vrijdagmiddag 6 juni, inclusief vaartocht naar het Offshore Windpark Egmond aan Zee, wordt ingegaan op de gevolgen van windparken voor het ma- riene ecosysteem. Informatie: www.vvm.info

Foto: Michiel Wijnbergh

De milieu-uitdagingen van de 21e eeuw vragen om een eigentijdse aanpak. Daarom moderniseert het kabinet het milieubeleid. Dit schrijft staatssecretaris Mansveld aan de Tweede Kamer in de brief ‘Moder- nisering Milieubeleid’. Gezondheidsverbetering en -preventie heeft een centrale plek gekregen in de vernieuwde aanpak. Internationale samenwerking wordt daarbij steeds belangrijker, maar dat neemt niet weg dat ook in Nederland veranderingen nodig zijn. Zo wil de staatssecretaris voorkomen dat wet- en regelgeving innovaties in de weg zitten.

1

Made with