קשר עין גליון 292 - ירחון ארגון המורים - ספטמבר 2019

יזמות וחדשנות בחינוך המכללה האקדמית אחוה הסטארט אפ של האקדמיה מציעה לימודים לתואר שני

1944 , פורים בבית היתומים היהודי, בלגיה

למפעלים חינוכיים לשנת תש"פ פרסי יד ושם המחלקה להכשרת מורים בישראל, בית הספר הבין־לאומי להוראת השואה של יד ושם, מעניקה פרסים למפעלים חינוכיים שבמרכזם לימוד השואה והוראתה בתחומים הבאים: תכניות חינוכיות בהוראת השואה יוענקו למוסדות חינוך פורמלי או בלתי פורמלי שבמסגרתם שני פרסים התקיימה בהצלחה תכנית חינוכית בנושא השואה. יוענק לתכנית חינוכית בהוראת השואה שיזמו והובילו מורים פרס נוסף שהשתתפו בהשתלמויות של יד ושם ברחבי הארץ. ש"ח 6,000 לכל אחת מהתכניות הזוכות יוענק פרס כספי של . חונו ובלימה ניימן ז"ל מהקרן על שם ספר המיועד לילדים ולנוער הפרס יוענק לספר המקרב את הילדים והנוער לנושא השואה הפרס יינתן לספר שהתפרסם בשנים האחרונות. , סנדרה ברנד ש"ח מוענק מהקרן על שם 4,000 הפרס בסך שנספה בשואה. ברונו ברנד ז"ל לזכר בנה היחיד, עבודות גמר מצטיינות מתחומי דעת שונים המוקדשות לנושא השואה של תלמידי החטיבה העליונה הפרסים יינתנו לעבודות גמר מצטיינות, מעמיקות וחדשניות המוקדשות לנושא השואה. יתקבלו כמועמדות עבודות גמר מכל הדיסיפלינות (עבודה עיונית,קולנוע, אמנות פלסטית, מחשבים, תאטרון, מחול וכו'). ש"ח. 500 לכל אחת מהעבודות הזוכות יוענק פרס כספי בשווי של . מארק ולובה יובילר ז"ל הפרסים מוענקים מהקרן על שם לתכנית חינוכית העוסקת בתולדות יהודי צרפת וצפון אפריקה בשואה למידה יינתנו לבית ספר שינחה תלמידים באופן קבוצתי מענק וחומרי ללמידה וחקר ההיבטים השונים של תולדות שואת יהודי צרפת וצפון אפריקה. פרס יינתן לעבודת גמר מצטיינת העוסקת בתולדות יהודי צרפת וצפון אפריקה. Fondation pour la ( הקרן לזיכרון השואה בצרפת הפרס מוענק מ . בשיתוף אגודת עלומים ) Mémoire de la Shoah

מינהל מערכות חינוך M.Ed . (מסלול עם תזה ובלי תזה) חינוך מיוחד M.Ed.

ותעודת מורה מומחה בהערכה וטיפול

סדרת הרצאות קורס יזמות בחינוך מפגש עם אנשים מובילים ויזמים חינוכיים וחברתיים למידת הוראה קורס בשילוב רובוטיקה וניהול דרך בנייה של רובוטים היכרות קורס דיגיטל ורשתות חברתיות עם הכוח של הרשתות החברתיות במערכת החינוך וכיצד ניתן לעשות בהן שימוש סמינר אקדמי בינלאומי קורס לפינלנד תואר שני ותעודת הוראה M.Teach בהתמחויות: היסטוריה, לשון, מדעים וספרות בלקויות למידה חינוך מתמטי לבית הספר היסודי M.Ed. תרבות עם ישראל M.A. רגישת תרבות* פסיכולוגיה קלינית M.A. חדש!

חדש!

*הענקת התואר מותנית באישור המל״ג

ה ל ל כ מ ה ת ב ר ק ב ת ב כ ר ת נ ח ת ה ח ת פ נ ה ל ל כ מ ל ס ו ב ו ט ו א י ו ו ק , ם כ ת ו ש ר ל חדש! קרית מלאכי יואב

מועמדות לפרסים השונים 2020 באפריל 1 , יש לשלוח עד יום רביעי ז' ניסן תש"פ לרינת ריבק המחלקה להכשרת מורים בישראל בית הספר הבין־לאומי להוראת השואה, 91034 , ירושלים 3477 יד ושם, ת"ד 02-6443875 רינת ריבק | לשאלות ולמידע נוסף prasim.education@yadvashem.org www.yadvashem.org.il ובאתר האינטרנט

למידע ופרטים נוספים * 3622 new.achva.ac.il

Made with FlippingBook Learn more on our blog