2014-vz-ig3-e5ghz

Stichting Consortium Beroepsonderwijs Zorg & Welzijn (kwalificatiedossiers 2011, 2012, 2013, 2014 of 2015)

Verzorgende - IG

Opleiding :

Crebonummer:

95530

Cohort: Examen : Codering :

…………… . (Invullen wat van toepassing is)

5 Werken binnen een branche (GHZ)

2014-vz-ig3-e5ghz

Examenkandidaat Studentnummer : Naam :

Beoordeling Nr Kerntaak

Nr

Werkproces

G V O

Bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorgdossier

  

1

1.1 Stelt (mede) het zorgplan op

Herkansing:  ja  nee

Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg

  

2

2.2

Herkansing:  ja  nee

Examen afgerond:  ja  nee s.v.p. aankruisen wat van toepassing is: G = Goed, V = Voldoende, O = Onvoldoende

De beoordeling is vastgesteld door Naam:

Handtekening:

Functie: Instelling: Datum:

Stichting Consortium Beroepsonderwijs Z&W serie 2014-2 Opleiding Verzorgende - IG Examencode 2014-vz-ig3-e5ghz

1

Made with