גושפרתה - גיליון 918

21/12/2018 | יג' טבת תשע"ט | פר' ויחי פרתה גוש

בעל החזון והמעש בני קדוש 4 ' עמ

מבית

918

הביטאון של תושבי אפרת, גוש עציון וקריית ארבע-חברון

כפר הסטודנטים בפני קדם ציונות עם כיף 6 <<

המנכ"ל החדששל החברה לפיתוח הגוש 22 <<

סיפורו של פשקוויל הקצנה או סאטירה? 18 <<

יקיר הגוש

הכירו את הגנן המסור מנווה דניאל 10 <<

סדנת שילוב

4 <<

Made with FlippingBook Learn more on our blog